Αρχική σελίδα » Επικοινωνώ - Contact us

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα

   

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα
Τηλ: 210-727-5742, 5712, 5715, 5746
Fax: 210-727-5711
e-mail: secr@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.soctheol.uoa.gr

Facebook: @athens.socialtheology

     

Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Τομείς

    

- Επικοινωνία με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Η επικοινωνία είτε με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, είτε με τα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων με ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα, γίνεται μέσω των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας τα οποία είναι διαθέσιμα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, καθώς και στο γραφείο τους τις ημέρες και ώρες που έχουν ορίσει και (εκτάκτως) πριν ή/και μετά τις ώρες παραδόσεων των μαθημάτων τους σύμφωνα με το πρόγραμμα.

     

Επικοινωνία με τους Τομείς του Τμήματος

- Τομέας Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου: κα Αφροδίτη Αγαπητού (ΕΤΕΠ), 210-727-5731.

- Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι.: κα Αθανασία Σιλβέστρου (ΕΤΕΠ), 210-727-5767.

- Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως: Δρ. Αριάδνη Σαραντουλάκου (ΕΔΙΠ). 210-727-5775.

- Τομέας Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας και Θρησκειολογίας: κα Σταματίνα Ζαμάνη, ΕΤΕΠ, 210-7275823. Δρ. Αθηνά Κονταλή (ΣΥΜΒ), 210-727-5745.

Γραμματεία

     

Η επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος για φοιτητικές υποθέσεις λαμβάνει χώρα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρα 11:00 - 13:00.

e-mail: secr@soctheol.uoa.gr

Fax: 210-727-5711

     

Γραμματέας: Μαρία Λουδάρου, Μόνιμη διοικητικός υπάλληλος.

Προσωπικό

Ευστρατία Κομνηνάκη, Διοικητικός Υπάλληλος, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275715. Αρμοδιότητες: δηλώσεις μαθημάτων, ΕΥΔΟΞΟΣ, βαθμολογίες, ορκωμοσίες, υποτροφίες.

Έλενα Κορδογιάννη, Διοικητικός Υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275712. Αρμοδιότητες: Ζητήματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (μεταπτυχιακά θέματα α΄ και β΄ κύκλου).

Άγγελος Μπαλάφας, Διοικητικός Υπάλληλος, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275746. Αρμοδιότητες: Εξυπηρέτηση κοινού, πρωτόκολλο, επιμέλεια πρακτικών των Συνελεύσεων του Τμήματος, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά σπουδών.