Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε οδηγίες Πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
του Τμήματος
   

Με τις σπουδές σας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, το οποίο εγγυάται μια σχολή όπου εκτιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο ως μοναδική εικόνα του Θεού,  ανοίγονται μπροστά σας νέοι ορίζοντες. Καθώς θα γίνεσθε κοινωνοί της ποικιλίας των Γνωστικών Αντικειμένων, τα οποία το Τμήμα θεραπεύει, θα συνειδητοποιείτε με τον παραγωγικότερο τρόπο την ταυτότητα, τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που σας παρέχει η σπουδή της Θεολογίας και της Θρησκειολογίας. Ευχόμαστε ο Θεός της έκπληξης, της ελευθερίας και της αγάπης να σας χαρίσει ένα όμορφο ταξίδι ζωής ανακαλύψεων και αποκαλύψεων!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης

Η Αναπλ. Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα

Επιστημονικό αντικείμενο και σημαντικές πληροφορίες για το Τμήμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, τμήμα της Θεολογικής Σχολής, της αρχαιότερης σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας στην κοινωνική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή με βάση τη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα στην κοινωνία. Επίσης, παράλληλα με τη γενική επιστημονική θεολογική υποδομή που προσφέρει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική μελέτη της θρησκείας βασισμένη στη σύγχρονη μεθοδολογία και συνδεδεμένη με τα επίκαιρα ζητήματα των καιρών μας.

  

Θεραπεύοντας την Κοινωνική Θεολογία: Ένα παράθυρο στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος

   

Σήμερα παρά ποτέ σε αντίθεση προς το παρελθόν (όταν διακηρυσσόταν ο «θάνατος του Θεού» και το «τέλος των θρησκειών»), εκτιμάται διεθνώς ο ρόλος που διαδραματίζει το φαινόμενο θρησκεία στη συνοχή μιας κοινωνίας ή και το αντίθετο (εάν αυτό γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον φονταμενταλισμό). Πλέον κρίνεται εντελώς απαραίτητο, ο μεταμοντέρνος άνθρωπος προκειμένου να επιτύχει ολοκλήρωση και ποιότητα ζωής, να διαθέτει λόγο-νόημα συνύπαρξης, ταυτότητα και ηθικές αξίες (ιδίως στο δαιδαλώδες απρόσωπο ή μάλλον πολυπρόσωπο δίκτυο του κυβερνοχώρου). «Η θρησκεία δεν αποτελεί απλώς έναν ιδιαίτερο χώρο του ιερού, αλλά συνάμα είναι παράγοντας διαμόρφωσης πολιτισμού και ως τέτοιος συμβάλλει αποφασιστικά στη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής» (Marcel Mauss).

  Γι’ αυτό και στην καρδιά της Ευρώπης το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται από καθηγητές Θεολόγους ήδη από την Πρώτη Δημοτικού, τότε που ο άνθρωπος εισάγεται σε έναν καινούργιο «κόσμο». Αποσκοπεί στη διαμόρφωση χειραφετημένων πολιτών που εμπνέονται στη ζωή τους από έναν θεμελιώδη θρησκευτικό προσανατολισμό και που διακρίνονται για το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης […] της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετική θρησκευτική ταυτότητα. Πλέον γίνεται αντιληπτό, ότι  αυθεντική αγωγή παρέχεται, όταν μέσω ενός μαθήματος, πέρα από τις πληροφορίες-δεδομένα (οι οποίες, μέσα από ψυχολογικούς-μαθησιακούς μηχανισμούς, μετασχηματίζονται σε γνώσεις), δίδεται στους μαθητές η δυνατότητα να οικειωθούν στάσεις ζωής. Με τον όρο «στάση ζωής» (Lebenshaltung) αναφερόμαστε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά και στην από μέρους των μαθητών αποδοχή ορισμένων ηθικών αξιών, ερμηνευτικών προσεγγίσεων, κοσμοθεωρητικών προσανατολισμών (Α. Στογιαννίδης).
  Σε οικονομικά και πολιτισμικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλες Εταιρείες προτιμούν σε θέσεις ευθύνης, όπου πλέον είναι απολύτως απαραίτητη η διαπροσωπική σχέση με τον «άλλον», καταρτισμένους απόφοιτους Θεολογικών Σχολών, ακριβώς διότι εκτιμούν το άτομο ως πρόσωπο. Άλλωστε, από ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οργανισμό, η προαγωγή ψυχικής υγείας όλων των μελών του κρίνεται ως θεμελιώδης προτεραιότητα.
     

Κατευθύνσεις επαγγελματικής αξιοποίησης του πτυχίου του Τμήματος

   

Στο ευαίσθητο ζήτημα των επαγγελματικών σας προοπτικών το Τμήμα μας προωθεί μια ουσιαστική διασύνδεσή σας με την αγορά εργασίας ως εξής:

(α) Την τελευταία πενταετία μέσω ΕΣΠΑ οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία μέσω της Πρακτικής άσκησης επί ένα δίμηνο να εργαστούν σε πρότυπες σχολικές μονάδες και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως η «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Η εργασιακή αυτή εμπειρία συμβάλλει στο να αποκομίσετε πλούσιες και πολύτιμες για το βιογραφικό σας εμπειρίες.

(β) Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής φοιτητικής κινητικότητας ΕΡΑΣΜΟΣ (Erasmus+) με τις εκπαιδευτικές συμφωνίες-συνεργασίας, τις οποίες το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έχει υπογράψει με σημαίνοντα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Αγγλόφωνο: Λουβέν, Γερμανόφωνα: Μόναχο, Βόννη, Τυβίγγη, Ινσμπουργκ, Γαλλόφωνο: Στρασβούργο, Ρουμανία: Σιμπίου), σας εξασφαλίζουν όχι μόνο σπουδές αλλά και εργασία στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Το Τμήμα, επίσης, διαθέτει ειδικό Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Με την Διδακτική Επάρκεια οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα με το πτυχίο τους, χωρίς να απαιτείται άλλη πιστοποίηση, να διδάσκουν στις βαθμίδες της Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Παιδαγωγικής.

(δ) Μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Κοινά Σεμινάρια διεξάγει το Τμήμα με τα Πανεπιστήμια Μονάχου, Τυβίγγης, Τέξας και Σικάγο. Οι ανωτέρω Δράσεις του Τμήματος εκτιμήθηκαν αρκούντως θετικά και στην τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος από τους εξωτερικούς κριτές.

(ε) Το Τμήμα εκτός από την κατάρτιση των φοιτητων του στα θέματα πίστης και ζωής αλλά και στο φαινόμενο Θρησκεία, που συνιστούν το DNA του πολιτισμού, προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με πρακτικές εφαρμογές στους σύγχρονους χώρους εργασίας, όπως Βιοηθική, Ψυχική Υγεία, ΜΜΕ και Ορθόδοξη Παράδοση κ.ά.

     
 

Για την περαιτέρω εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς σας στην αγορά εργασίας, το Τμήμα προσφέρει τα εξής:

(α) Ειδικά μαθήματα και ημερίδες, όπου φιλοξενούνται ειδικοί και αφορούν στον Θρησκευτικό Τουρισμό, την Επιχειρηματικότητα, τη Λογοτεχνία και την Τέχνη (Βυζαντινή Μουσική, Μουσειοδιδακτική). Αυτά συνδυάζονται με ξεναγήσεις «στα βήματα του απ. Παύλου», σε Μουσεία και περιοχές με ιστορικοθρησκευτικό συμβολισμό (όπως ο Μυστράς και η Ρώμη). Ταυτόχρονα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος συνδιοργανώνονται Ημερίδες με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ αλλά και άλλους φορείς, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

(β) Σεμινάρια διάρκειας ενός εξαμήνου Νοηματικής Γλώσσας, Ελληνικής Γλώσσας, Συντήρησης έργων τέχνης κ.ά. Οι δράσεις αυτές σας εκπαιδεύουν ως φοιτητικό σύνολο σε πεδία εργασίας που έχουν ζήτηση, και εμπλουτίζουν το Βιογραφικό σας.

(γ) Εθελοντισμός: Το Τμήμα συμμετέχει εθελοντικά στο έργο κοινωφελών οργανισμών (όπως η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ), υποστηρίζει την Ανακύκλωση ενώ διατηρεί; και Τράπεζα Αίματος. Περιοδικά μοιράζεται συσσίτιο σε αστέγους, ενώ επιπλέον παρέχεται Συμβουλευτική υποστήριξη για ευαίσθητα ζητήματα.

(δ) Παρεμβάσεις στον ΑΣΕΠ προκειμένου οι πτυχιούχοι μας επί τη βάσει του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος να συμπεριλαμβάνονται στις Προκηρύξεις που αφορούν στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε χώρους πολυπολιτισμικούς και πολυθρησκευτικούς, όπως αυτοί των Προσφύγων.

(ε) Επιπλέον στην Πανεπιστημιακή Λέσχη σας παρέχεται η δυνατότητα να μάθετε μια πληθώρα ξένων γλωσσών (ακόμη και Ρωσικά ή Αραβικά) δωρεάν ή με σχετικά μικρό αντίτιμο, να συμμετέχετε σε πολιτιστικές δράσεις (Τομέας Θεατρικός, Χορευτικός, Φωτογραφικός), να έχετε Υγειονομική Περίθαλψη (πρβλ. το Ιατρείο στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής) ακόμη και ποικίλες ευκαιρίες άθλησης (πρβλ. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο πλησίον της Πανεπιστημιόπολης Ζωγράφου).

(στ) Μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος υπάρχει συνεχής πληροφόρηση για τις Υποτροφίες, τους διαγωνισμούς και τα βραβεία που έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε, ώστε να στηρίξετε οικονομικά τις σπουδές σας.