Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Έρευνα, Διεθνοποίηση και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Έρευνα, Διεθνοποίηση και Κοινωνική Αλληλεγγύη

  • Επιστημονικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ / ΑΝΟΙΚΤΗ

  • Colloquium Biblicum (διατμηματική δράση) / ΑΝΟΙΚΤΗ

  • Λατρεία και λειτουργική ζωή (διατμηματική δράση) / ΑΝΟΙΚΤΗ

  • Παρουσιάσεις σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών / ΑΝΟΙΚΤΗ

  • Βελτίωση του έργου των Βιβλιοθηκών της Θεολογικής Σχολής (διατμηματική δράση) / ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ