Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα - About the Department » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος

To read this page in English, please click here.

Προεδρία

   

Πρόεδρος Τμήματος (2015-2017, 2017-2019)

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     
  

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος (2015-2017, 2017-2019)

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία»
ΦΕΚ 734/27.7.2015 τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/

Διεύθυνση Τομέων

Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι., Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

       Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παν/πολη, 157 84, Άνω Ιλίσια
Γραφείο: 106, 1ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
     

Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας


 
   

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     

Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

    Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
     

Γενικές Συνελεύσεις

  

- Γενική Συνέλευση Τμήματος: Συμμετέχει το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

- Συνελεύσεις Τομέων: Συμμετέχει το σύνολο των μελών εκάστου Τομέα του Τμήματος.