Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση και Λειτουργία

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος

Προεδρία

   

Πρόεδρος Τμήματος (2017-17, 2017-2019)

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογικής Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     
  

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος (2015-17, 2017-2019)

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γραφείο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/

Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού",
- Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"
- Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
   

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

 Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια

Διεύθυνση Τομέων

           

Διευθύντρια Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια

     
   

Διευθυντής Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής

     
 

Διευθυντής Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αναπλ. Καθηγητής