Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση και Λειτουργία

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος

Προεδρία

     

Πρόεδρος Τμήματος

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr

     
    

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr

Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού",
- Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"
- Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
   

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

 Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια

Διεύθυνση Τομέων

           

Διευθυντής Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής

     
     

Διευθυντής Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

     
 

Διευθυντής Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αναπλ. Καθηγητής