Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Συνελεύσεις Τμήματος

Συνελεύσεις Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

- Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της 1ης/2019-2020 Συνέλευσης (12.09.2019) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.