Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τομείς και Προσωπικό - Faculty, Sections and Staff

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές / Καθηγήτριες - Professors

 

Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής»
ΦΕΚ 1600/5-7-2005, τ. ΝΠΔΔ.
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 225-226
Τηλ-Fax: 210-7275790
e-mail: epersel@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και κοινωνική ηθική»
ΦΕΚ 236/20-9- 2005, Τ. ΝΠΔΔ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο 123-124
Τηλ-Fax: 210-7275737
e-mail: anikolid@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     
 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική»
ΦΕΚ 208/29-3-2007, τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 228-229
Τηλ-Fax: 210-7275759
e-mail: gfilias@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Θρησκευμάτων».
ΦΕΚ 171/28-2-2008, Τ. Γ'
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 130-131
Τηλ-Fax: 210-7275739
e-mail: steliosjp@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     

Aναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες - Associate Professors

   

Ειρήνη Χριστινάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
ΦΕΚ 125/14.02.2018 (αναδρομικός διορισμός από 23.12.2008 - ΦΕΚ 1153/23-12-2008)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 107
Τηλ. 210-7275856
e-mail: echristinaki@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.eirinichristinaki.com
Ιστολόγιο: www.eirinichristinaki.gr
Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Θρησκείας»
ΦΕΚ 1381/31- 12- 2012, τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 144
Τηλ-Fax: 210-7275855
e-mail: stsitsig@gmail.com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
   

Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παν/πολη, 157 84, Άνω Ιλίσια
Γραφείο: 221-222, 2ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
   

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού»
ΦΕΚ 725/23-7-2015, τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 7.9.2009)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 234-235 (είσοδος από αρ. 235)
Τηλ-Fax: (+30) 210-727-5812
e-mail: mvasiliad@med.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
 

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία»
ΦΕΚ 734/27.7.2015 τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφεἰο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/
Aνακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
  Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)»
ΦΕΚ 763/14-8-2008, τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 327
Τηλ-Fax: 210-7275789
e-mail: pkouf@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις
     
 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου

     

Eπίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες - Assistant Professors

   

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία»
ΦΕΚ 15/15.01.16 τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 01.06.2009 - ΦΕΚ 414/1−6−2009 τ.Γ ́).
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 207
Τηλ-Fax: 210-7275858
e-mail: atglaros@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Aνακοινώσεις

       
   

Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
e-mail: hventis[at]yahoo[dot]com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

       

Λέκτορες - Lecturers

   

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ι. Κουμαριανός, Μον. Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική-Τελετουργική»
ΦΕΚ τ. ΝΠΔΔ 174, 24/9/1998
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 201
Τηλ: 210-727-5806
e-mail: tkoumar@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/tkoumar
Ανακοινώσεις

     
 

Βαρβάρα Γιαννακοπούλου, Μον. Λέκτορας
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-727-5778
e-mail: bgiannak@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
   

Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
Γνωστικό ἀντικείμενο: «Θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης»
ΦΕΚ 36/01.25.2016, T. Γ.
Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Ἄνω Ίλισια
Γραφεῖο: 241
Τηλ: 210-7275747
Email: aathanasios@yahoo.com, aathanasios@soctheol.uoa.gr
Ἱστοσελίδες: Academia: https://en-uoa-gr.academia.edu/AthanasiosAntonopoulos
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/athanasios-antonopoulos-31300b40?trk=hp-identity-name
Twitter: @athantonopoulos
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ - SPECIAL TEACHING STAFF (EDIP)

 

Δρ. Σαραντουλάκου Αριάδνη, ΕΔΙΠ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλ-Fax: 210-727-5775
e-mail: asarant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

     

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ - SPECIAL TECHNICAL STAFF

 

Σιλβέστρου Αθανασία
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr

     
   

Ζαμάνη Σταματίνα
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τομέας Θρησκειολογίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας
Γραφείο αρ. 103
Τηλ-Fax: 210-7275823

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - SECRETARIAT

  

Γραμματέας: Μαρία Λουδάρου, Μόνιμη διοικητικός υπάλληλος.

Προσωπικό

Ευστρατία Κομνηνάκη, Διοικητικός Υπάλληλος, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275715. Αρμοδιότητες: δηλώσεις μαθημάτων, ΕΥΔΟΞΟΣ, βαθμολογίες, ορκωμοσίες, υποτροφίες.

Έλενα Κορδογιάννη, Διοικητικός Υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275712. Αρμοδιότητες: Ζητήματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (μεταπτυχιακά θέματα α΄ και β΄ κύκλου).

Άγγελος Μπαλάφας, Διοικητικός Υπάλληλος, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275746. Αρμοδιότητες: Εξυπηρέτηση κοινού, πρωτόκολλο, επιμέλεια πρακτικών των Συνελεύσεων του Τμήματος, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά σπουδών.