Αρχική σελίδα » Τομείς και Προσωπικό - Sections, Faculty and Staff » Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Διευθυντής

  

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

  Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής
     
 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
  

Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια

     
  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ι. Κουμαριανός, Μον. Λέκτορας
     
   

Βαρβάρα Γιαννακοπούλου, Μον. Λέκτορας

Μέλoς ΕΔΙΠ - Υποστήριξη, Πληροφορίες Τομέα

  

Δρ. Σαραντουλάκου Αριάδνη, ΕΔΙΠ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-727-5775
e-mail: asarant@soctheol.uoa.gr