Αρχική σελίδα » Έρευνα, Διεθνοποίηση και Κοινωνική Αλληλεγγύη » Αξιολογικό Συμβουλευτικό Πρότυπο - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ελληνική Εταιρία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ) και το Κέντρο Αξιολογικής Μελέτης Ψυχοσωματικής Υγείας του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υλοποιήσουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με τίτλο «Αξιολογικό Συμβουλευτικό Πρότυπο» (Εκπαίδευση εκπαιδευτών) διάρκειας πέντε μηνών (Φεβρουάριος 2020-Ιούνιος 2020) ογδόντα τεσσάρων (84) ωρών συνολικά, σε είκοσι μία (21) τετράωρες συνεδρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση και το Βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mvasiliad[at]soctheol.uoa[dot]gr  από 31 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2020.

- Αναλυτικά η Πρόσκληση ενδιαφέροντος

- Αίτηση