Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κονταλή Αθηνά, Δρ.

Δρ. Αθηνά Κονταλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια-Διδάσκουσα

      

Δρ. Αθηνά Κονταλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Διδάσκουσα
Γραφείο αρ. 104
Τηλ.: 210-727-5745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
| Θυρίδα ενημέρωσης
- Συμβουλευτικό έργο

     

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Αθηνά Κονταλή, είναι αριστούχος απόφοιτος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Απόφοιτος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας και Νομικής ΕΚΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Κανονικό Δίκαιο (Θεολογίας, ΕΚΠΑ) και στη Διαπολιτισμική Διδακτική και Εκπαίδευση, (ΔΔΔΠΜΣ, Δ.Π.Θ.& Facolta di Scienze della Formazione, Universita Suor Orsola Benincasa, Napoli). Το 2012 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ στο επιστημονικό πεδίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Μαθήματα: 1.«Η Εκκλησία κατά την Οθωμανική Κυριαρχία: Ιδεολογικά ρεύματα και συμμετοχή στα κινήματα του Γένους», 2. «Εκκλησία και Διεθνείς Σχέσεις» και 3. «Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιστορία και Θεολογία».

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΠΑ και του ΕΑΠ, για την Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση, την Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Εκπαιδευτικού Προσωπικού, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το Προσφυγικό Ζήτημα κ.ά., ενώ έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά, διεθνή κι εγχώρια συνέδρια και ημερίδες με εισηγήσεις ή ανακοινώσεις.

Γνωρίζει σε άριστο επίπεδο Αγγλικά και Ιταλικά (C2) και σε πολύ καλό επίπεδο (C1) Γερμανικά, Τουρκικά και Γαλλικά. Κατέχει πτυχίο πολύ καλής γνώσης Η/Υ (δίπλωμα ICT EUROPE – INTERMEDIATE Β και πιστοποίηση του ΕΚΠΑ «Πληροφορική και Ψηφιακή Τεχνολογία»).

Έχει λάβει προπτυχιακή υποτροφία του ΙΚΥ και μεταπτυχιακό βρα­βεί­ο ε­πί­δο­σης του ΙΚΥ, Υ­πο­τρο­φί­α SYLFF του Ι­α­πω­νι­κού Ι­δρύ­ματος Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund και Y­πο­τρο­φί­α Ε­νο­ποι­η­θέ­ντων Κλη­ρο­δο­τη­μά­των Χρυ­σό­στο­μου Πα­πα­δό­που­λου και Ι­ε­ζε­κι­ήλ Βε­λα­νι­δι­ώ­του του ΕΚΠΑ.

Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών Εταιρειών.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες κι έχει συμμετάσχει σε εκδόσεις και επιμέλειες πρακτικών συνεδρίων και συλλογικών τόμων. Αυτοτελείς μελέτες της: Η σιμωνιακή χειροτονία κατά τους ιερούς κανόνες, Αθήνα 2006. Η συμμετοχή του κλήρου στα επαναστατικά κινήματα της Τουρκοκρατίας (1453-1821). Αθήνα 2012 (διδ. διατριβή).

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας