Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

15-05-2019 Ανακοίνωση για την ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ των μαθημάτων του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, ώρα 13.00, στο γραφείο του διδάσκοντα. Η εξέταση αυτή αφορά την ύλη των προόδων.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 957