Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

23-10-2020 Kρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ἐργασίας και προφορική δοκιμασία της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας της κας Αγγελικής Κυριάκου

4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11.30, στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ


23-10-2020 Kρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ἐργασίας και προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή π. Ειρηναίου (Πήτερ) Φυτίλη

29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10.30, στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ


23-10-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ (2016-17)

Υποβολή αιτήσεων: στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α. (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέχρι 20-11-2020


23-10-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ (2015-16)

Υποβολή αιτήσεων: στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α. (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέχρι 20-11-2020.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 1426