Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

01-07-2019 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, ώρα 14:00, προφορικά στο Γραφείο του διδάσκοντα


27-06-2019 Κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master) και η προφορική δοκιμασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή π. Νικολάου Λαδά

Το θέμα της Μ.Δ.Ε. είναι : "Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας (1967-1974)"


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 1010