Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

10-11-2017 Θυρίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Programme of Postgraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 - Academic year 2017-18


10-11-2017 Περι-πλάνηση στα "Βήματα του Απόστολου Παύλου" (Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης)

Σάββατο 11.11.2017, διάρκεια 09:45 - 13:00, τόπος Συνάντησης ΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 286