Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

13-09-2017 2017-18 Καθορισμός όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β' 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.


13-09-2017 Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφαλίστων φοιτητών και φοιτητριών

Δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους


13-09-2017 Εναλλακτική ημερομηνία εξέτασης στα μαθήματα του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη - ΣΕΠ 2017

Προφορικά στο Βιβλικο – Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:30


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 176