Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

27-06-2019 Προφορική δοκιμασία και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Κωνσταντίνου Τοπάλη

με τίτλο: «Ο Λόγος του Θεού στην ψηφιακή εποχή. Μια πρόκληση για την Ορθόδοξη Επικοινωνιακή Θεολογία. Ψηφιακή Επανάσταση και Ορθόδοξη θεώρηση»


27-06-2019 Πρόσκληση για την υποστήριξη της διατριβής του υποψ. διδάκτορος κ. Δημητρίου Αθανασίου

12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής


24-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια υλικών γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Υποβολή οικονομικών προσφορών: από 24.06.2019 μέχρι και 17.07.2019, έντυπα ή ηλεκτρονικά, υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου


24-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Η/Υ και περιφερειακών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Υποβολή οικονομικών προσφορών: από 24.06.2019 μέχρι και 17.07.2019, έντυπα ή ηλεκτρονικά, υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου


24-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Υποβολή οικονομικών προσφορών: από 24.06.2019 μέχρι και 12.07.2019, έντυπα ή ηλεκτρονικά, υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου


21-06-2019 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "ΜΟΥΣΕΙΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" (Ιούνιος 2019)

Θα πραγματοποιηθεί ΓΡΑΠΤΩΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 15.00-17.00 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας της Θεολογικής Σχολής


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 1038