Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

17-12-2020 "Φῶς τοῖς ἐν σκότει" - Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος "Θεολογία και Κοινωνία"

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.


09-12-2020 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι έχοντες/ουσες έγκριση μετεγγραφής θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (secr@soctheol.uoa.gr και γράφοντας στο θέμα του mail ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ) τα απαιτούμενα...


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 1500