Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Γιαννακοπούλου Βαρβάρα, Λέκτορας

Γιαννακοπούλου Βαρβάρα, Λέκτορας

     

Λεκτ. Βαρβάρα Γιαννακοπούλου
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 242
Τηλ-Fax: 210-727-5778
e-mail: bgiannak@soctheol.uoa.gr