Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής

Καραγεωργούδης Εμμανουήλ. Αναπληρωτής Καθηγητής

      Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παν/πολη, 157 84, Άνω Ιλίσια
Γραφείο: 221-222, 2ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Σύντομη αναφορά

Ο Εμμανουήλ Καραγεωργούδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2009. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοίτησή του, παρακολούθησε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Ιστορικού Κλάδου, ενώ, παραλλήλως, κατόπιν συμμετοχής του σε σχετικό γραπτό διαγωνισμό, κατέστη Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τμήματος Ποιμαντικής του Α.Π.Θ., αναλαμβάνοντας την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: Χριστιανισμός και πολιτική κατά τον Απόστολο Μακράκη, που δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις «Βρυέννιος». Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Θεολογίας, με βαθμό άριστα, το 1992. Παρακολούθησε επιτυχώς το Παιδαγωγικό Σεμινάριο του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Λέκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (2006-2009) Καθηγητής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών (1994-2006).

Έλαβε μέρος ως Εισηγητής σε διάφορα Επιστημονικά Συνέδρια.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

-Ο Μελέτιος Μεταξάκης ως Μητροπολίτης Αθηνών, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008
-Νεώτερα στοιχεία για τον Μητροπολίτη Ιωακείμ Μαρτινιανό επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων αποκειμένων στο Ιστορικὸ Αρχείο του ΥΠ.ΕΞ., Αθήνα 2008
-Η Επαρχία Βοδενών κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος βάσει ανέκδοτης αλληλογραφίας. Συμβολή στην εκκλησιαστική και εθνική ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού, Αθήνα 2008
-Ο Γερμανός Καλλιγάς ως Μητροπολίτης Αθηνών, Αθήνα 2008
-«Η Διασπορά ως εκκλησιαστικό πρόβλημα. Η περίπτωση του Πατριαρχικού Συνοδικού Τόμου του 1908 και της άρσεώς του», Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2011) 145-184
- «The Ecclesiastical Policy of Constantine the Great in the Literature on the Patriarchal Synodical Tome (1850)», εν Saint Emperor Constantine and Christianity, τ. 1, International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan 31 May - 2 June 2013, επιμ. DRAGIŠA BOJOVIĆ , εκδ. The Centre of Church Studies, Niš 2013, 51-60.


Διδασκόμενα μαθήματα:

Α. Προπτυχιακά
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία (Υποχρεωτικό)
Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος (Επιλεγόμενο)
Εκκλησιαστικές Προσωπικότητες του 19ου και 20ου αιώνα (Επιλεγόμενο)
Ιστορία και Σύγχρονη Κατάσταση του Αγίου Όρους (Προαιρετικό)
Εθνική και Κοινωνική Προσφορά της Εκκλησίας (Προαιρετικό)


Β΄Μεταπτυχιακά
Ειδικά Θέματα Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας
Ειδικά θέματα Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας
Ειδικά θέματα Ιστορίας και Γραμματείας της Εκκλησίας της Ελλάδος