Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

   Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου
  
         

Ανακοινώσεις

Σύντομη αναφορά

Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων» του Τομέα Κανονικού Δικαίου. Η επιστημονική εξειδίκευσή της άπτεται του χώρου του Κανονικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της έρευνας του πηγαίου υλικού των Οικουμενικών Συνόδων (Πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων και Ιεροί Κανόνες). Είναι πτυχιούχος Θεολογίας και της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

- Βιογραφικό σημείωμα: PDF