Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα - About the Department » Γιαννακοπούλου Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια

Γιαννακοπούλου Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια

   Ελένη Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 395/26.5.2009, τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
  
         

Σύντομη αναφορά

Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων» του Τομέα Κανονικού Δικαίου. Η επιστημονική εξειδίκευσή της άπτεται του χώρου του Κανονικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της έρευνας του πηγαίου υλικού των Οικουμενικών Συνόδων (Πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων και Ιεροί Κανόνες). Είναι πτυχιούχος Θεολογίας και της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

- Βιογραφικό σημείωμα: PDF