Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

   Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
  
         

Σύντομη αναφορά

Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων» του Τομέα Κανονικού Δικαίου. Η επιστημονική εξειδίκευσή της άπτεται του χώρου του Κανονικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της έρευνας του πηγαίου υλικού των Οικουμενικών Συνόδων (Πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων και Ιεροί Κανόνες). Είναι πτυχιούχος Θεολογίας και της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

- Βιογραφικό σημείωμα: PDF