Αρχική σελίδα » Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διευθύντρια: Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 1567/09.05.2019, τευχ. Β΄.

Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο του Κανονικού Δικαίου και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του.

Δραστηριότητες

- Αξιολογικό Συμβουλευτικό Πρότυπο - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Διευθυντής: Γεώργιος Ν. Φίλιας, Καθηγητής
Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 601/26.02.2019, τευχ. Β΄

Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο Ψηφιακής Έρευνας και Σπουδής Χειρογράφων εξυπηρετεί τις διδακτικές, τις επιστημονικές καθώς και τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο γενικό γνωστικό αντικείμενο της ψηφιακής θεολογικής και θρησκειολογικής έρευνας και σπουδής των χειρόγραφων πηγών, σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διευθυντής:
Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 247/03.02.2020, τευχ. Β΄.

Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκειολογίας και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Σχετίζεται με τη διαχείριση της Παγκόσμιας Θρησκευτικής Κληρονομιάς και στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με τις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.