Αρχική σελίδα » ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κέντρο Ενημέρωσης Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοινώσεις και ειδήσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων αναρτώνται κατά πρώτο λόγο στην η-τάξη εκάστου μαθήματος και, κατά δεύτερο λόγο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πληροφορίες και υποστήριξη για θέματα τηλεδιδασκαλίας και τηλεξέτασης, έρευνας εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχονται μέσω της επίσημης κοινότητας του Τμήματος στο Viber "e-Studies_Soctheol_NKUA". Όσες και όσοι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινότητα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Join e-Studies_Soctheol_NKUA https://invite.viber.com/?g2=AQB842BZA8kiGEvvo2Z9Ce%2BQfIhBEGsVG6gsX8HWzT0LauK6AhLYA%2BU555itU%2B1t on Viber

H εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής VIBER στη συσκευή σας (σταθεροί και φορητοί Η/Υ, κινητά, tablets κ.α.) είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στην κοινότητα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ Η-ΤΑΞΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.)