Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τομείς και Προσωπικό - Faculty, Sections and Staff

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα.

Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές / Καθηγήτριες

 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική»
ΦΕΚ 208/29-3-2007, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάσεως
Γραφείο αρ. 228-229
Τηλ-Fax: 210-7275759
e-mail: gfilias@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/gfilias
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

     
 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/kykaterelos
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/dioliant
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/sotdespo
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
ΦΕΚ 442/28.03.2019, τ. Γ´
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 107
Τηλ. 210-7275856
e-mail: echristinaki@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.eirinichristinaki.com
Ιστολόγιο: www.eirinichristinaki.gr
Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/echristinaki
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
   

Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ΦΕΚ 1285Γ΄/26.07.2019
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο: 221-222, 2ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: SKYPE FOR BUSINESS
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία»
ΦΕΚ 734/27.7.2015 τ.Γ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφεἰο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/kkefalea
- Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/kkefalea
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Θρησκείας»
ΦΕΚ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 144
Τηλ-Fax: 210-7275855
e-mail: stsitsig@gmail.com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Πέμπτη, 11:00-12:00.

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/stsitsig
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

     

Aναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες

       

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού»
ΦΕΚ 725/23-7-2015, τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 7.9.2009)
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 234-235 (είσοδος από αρ. 235)
Τηλ-Fax: (+30) 210-727-5812
e-mail: mvasiliad@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/mvasiliad
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

     
 

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/vgaitainis
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)»
ΦΕΚ 763/14-8-2008, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 327
Τηλ-Fax: 210-7275789
e-mail: pkouf@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/pkouf
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: Ενημέρωση από την διδάσκουσα μέσω της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α.

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: ΤΑΚΤΙΚΩΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, 11ΠΜ.-12ΠΜ, ΕΚΤΑΚΤΩΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ

     
 

Αθανάσιος Γλάρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία»
ΦΕΚ 1205/30-7-2020, τ. Γ´
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 207
Τηλ-Fax: 210-7275858
e-mail: atglaros@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Aνακοινώσεις

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/atglaros
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

Eπίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες

   

Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 141
e-mail: hventis[at]yahoo[dot]com
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/hventis
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

       
   

Βασίλειος Φανάρας, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοηθική»
ΦΕΚ 1104/2-10-2018, τεύχος Γ’
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 113
Τηλ: 210-727 5755
e-mail: fanarasb@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/fanarasb

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/fanarasb
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

    Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής
ΦΕΚ 1997 (τ.Γ΄) 25-10-2019
Γραφείο: (προσεχώς)
Τηλ.: (προσεχώς)
e-mail: ikomninou@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/ikomninou
Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/
 
Tηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/ikomninou
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)
     

 Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό ἀντικείμενο: «Θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης»
ΦΕΚ 1406/14.09.2020, T. Γ'.
Τομέας Κανονικοῦ Δικαίου και Βυζαντινῆς Θεολογίας από τοῦ Θ΄αι. - Βιβλικῶν Σπουδῶν καὶ Πολιτισμικοῦ Βίου τῆς Μεσογείου
Γραφεῖο: 241
Τηλ: 210-7275747
Email: aathanasios@soctheol.uoa.gr, aathanasios@yahoo.com
Ἱστοσελίδες: Academia: https://en-uoa-gr.academia.edu/AthanasiosAntonopoulos
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/athanasios-antonopoulos-31300b40?trk=hp-identity-name
Twitter: @athantonopoulos

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Tηλεδιδασκαλία: Ενημέρωση μέσω της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α.

 

       

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Δρ. Σαραντουλάκου Αριάδνη, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Τηλ-Fax: 210-727-5775
Γραφείο αρ. 327
e-mail: asarant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/asarant
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
   

Δρ. Ευαγγελία Βουλγαράκη - Πισίνα, ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Ιεραποστολική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ.
Τηλ.: 210 727 5743
e-mail: evivoulg@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/evivoulg
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     
   

Δρ. Ελένη Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 328
Τηλ /Fax: 210- 7275780.
e-mail: evlachop@soctheol.uoa.gr
Αcademia.edu: http://en-uoa-gr.academia.edu/EleniVlachopoulou
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/evlachop
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

 

     
 

Δρ. Σπυρίδων Στεργίου, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ.
e-mail: spystergiou@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/

Τηλεδιδασκαλία: https://uoa.webex.com/meet/spystergiou
(εκτός και αν λάβετε διαφορετική ειδοποίηση μέσω της η-τάξης από τον διδάσκοντα)

     

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Σιλβέστρου Αθανασία, ΕΤΕΠ
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη, ΕΤΕΠ
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr

     
   

Ζαμάνη Σταματίνα, ΕΤΕΠ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 103
Τηλ-Fax: 210-7275823

     

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε.Σ.Π.Α.

μέσω του Προγράμματος "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΕΚΠΑ"

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Προϊσταμένη Γραμματείας: Μαρία Λουδάρου

Προσωπικό:

  • Ευστρατία Κομνηνάκη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5715.
  • Έλενα Κορδογιάννη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5712.
  • Σαπφώ Μπαλτατζή, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5746.
  • Παρασκευή Παπαγιάννη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5742.
  • Καλλιόπη Κατσαμπάνη, Διοικητική Υπαλληλος, Τηλέφωνο: 210 727 5768