Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τομείς και Προσωπικό - Faculty, Sections and Staff

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές / Καθηγήτριες

    

Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και κοινωνική ηθική»
ΦΕΚ 236/20-9- 2005, Τ. ΝΠΔΔ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο 123-124
Τηλ-Fax: 210-7275737
e-mail: anikolid@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     
 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική»
ΦΕΚ 208/29-3-2007, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάσεως
Γραφείο αρ. 228-229
Τηλ-Fax: 210-7275759
e-mail: gfilias@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     
  Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
ΦΕΚ 442/28.03.2019, τ. Γ´
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 107
Τηλ. 210-7275856
e-mail: echristinaki@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.eirinichristinaki.com
Ιστολόγιο: www.eirinichristinaki.gr
Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου
     
    Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ΦΕΚ 1285Γ΄/26.07.2019
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο: 221-222, 2ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις
     

Aναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες

       

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού»
ΦΕΚ 725/23-7-2015, τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 7.9.2009)
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 234-235 (είσοδος από αρ. 235)
Τηλ-Fax: (+30) 210-727-5812
e-mail: mvasiliad@med.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Θρησκείας»
ΦΕΚ 1381/31- 12- 2012, τ.Γ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 144
Τηλ-Fax: 210-7275855
e-mail: stsitsig@gmail.com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
 

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία»
ΦΕΚ 734/27.7.2015 τ.Γ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφεἰο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/
Aνακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
  Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)»
ΦΕΚ 763/14-8-2008, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 327
Τηλ-Fax: 210-7275789
e-mail: pkouf@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις  - Ημέρες και ώρες Γραφείου
     
 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου

     

Eπίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες

    

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία»
ΦΕΚ 15/15.01.16 τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 01.06.2009 - ΦΕΚ 414/1−6−2009 τ.Γ ́).
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 207
Τηλ-Fax: 210-7275858
e-mail: atglaros@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Aνακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου

       
   

Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
e-mail: hventis[at]yahoo[dot]com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

       
   

Βασίλειος Φανάρας, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοηθική»
ΦΕΚ 1104/2-10-2018, τεύχος Γ’
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 113
Τηλ: 210-727 5755
e-mail: fanarasb@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/fanarasb
Ανακοινώσεις – Ημέρες και ώρες Γραφείου

       

Λέκτορες

   

Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
Γνωστικό ἀντικείμενο: «Θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης»
ΦΕΚ 36/01.25.2016, T. Γ.
Τομέας Κανονικοῦ Δικαίου και Βυζαντινῆς Θεολογίας από τοῦ Θ΄αι. - Βιβλικῶν Σπουδῶν καὶ Πολιτισμικοῦ Βίου τῆς Μεσογείου
Γραφεῖο: 241
Τηλ: 210-7275747
Email: aathanasios@yahoo.com, aathanasios@soctheol.uoa.gr
Ἱστοσελίδες: Academia: https://en-uoa-gr.academia.edu/AthanasiosAntonopoulos
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/athanasios-antonopoulos-31300b40?trk=hp-identity-name
Twitter: @athantonopoulos
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ - SPECIAL TEACHING STAFF (EDIP)

    

Δρ. Σαραντουλάκου Αριάδνη, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Τηλ-Fax: 210-727-5775
Γραφείο αρ. 327
e-mail: asarant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

     
    Δρ. Ευαγγελία Βουλγαράκη - Πισίνα, ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Ιεραποστολική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ.
Τηλ.: 210 727 5743
e-mail: evivoulg@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Συνεργασία
     
   

Δρ. Ελένη Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 328
Τηλ /Fax: 210- 7275780.
e-mail: evlachop@soctheol.uoa.gr
Αcademia.edu: http://en-uoa-gr.academia.edu/EleniVlachopoulou
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

 

     
 

Δρ. Σπυρίδων Στεργίου, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ.
e-mail:
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ - SPECIAL TECHNICAL STAFF

    

Σιλβέστρου Αθανασία
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr

     
   

Ζαμάνη Σταματίνα
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 103
Τηλ-Fax: 210-7275823

     

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε.Σ.Π.Α.

μέσω του Προγράμματος "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-19 στο ΕΚΠΑ"


 
   

Δρ. Αθηνά Κονταλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Διδάσκουσα
Γραφείο αρ. 104
Τηλ.: 210-727-5745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
| Θυρίδα ενημέρωσης
- Συμβουλευτικό έργο

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - SECRETARIAT

    

Γραμματέας: Μαρία Λουδάρου, Μόνιμη διοικητικός υπάλληλος, Π.Ε.

Προσωπικό

Ευστρατία Κομνηνάκη, Διοικητικός Υπάλληλος, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275715. Αρμοδιότητες: δηλώσεις μαθημάτων, ΕΥΔΟΞΟΣ, βαθμολογίες, ορκωμοσίες, υποτροφίες.

Έλενα Κορδογιάννη, Διοικητικός Υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τηλέφωνο 210-7275712. Αρμοδιότητες: Ζητήματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (μεταπτυχιακά θέματα α΄ και β΄ κύκλου).