Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τομείς και Προσωπικό - Faculty, Sections and Staff

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα.

Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές / Καθηγήτριες

    

Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και κοινωνική ηθική»
ΦΕΚ 236/20-9- 2005, Τ. ΝΠΔΔ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο 123-124
Τηλ-Fax: 210-7275737
e-mail: anikolid@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 στο Γραφείο του Κοσμήτορα

     
 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική»
ΦΕΚ 208/29-3-2007, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάσεως
Γραφείο αρ. 228-229
Τηλ-Fax: 210-7275759
e-mail: gfilias@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Δευτέρα 10.00-12.00, Τρίτη: 11.00-13.00, Τετάρτη: 11.00-13.00

     
 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ερμηνεία Καινής Διαθήκης»
ΦΕΚ 656/07.07.2015, T. Γ
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: PDF

     
  Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
ΦΕΚ 442/28.03.2019, τ. Γ´
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 107
Τηλ. 210-7275856
e-mail: echristinaki@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.eirinichristinaki.com
Ιστολόγιο: www.eirinichristinaki.gr
Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου
     
    Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ΦΕΚ 1285Γ΄/26.07.2019
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο: 221-222, 2ος όροφος
Τηλέφωνο-fax: 210 7275887
e-Mail: ekarag@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις
     
  Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία»
ΦΕΚ 734/27.7.2015 τ.Γ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφεἰο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/
Aνακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου
     
 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Θρησκείας»
ΦΕΚ
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 144
Τηλ-Fax: 210-7275855
e-mail: stsitsig@gmail.com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Πέμπτη, 11:00-12:00.

     

Aναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες

       

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού»
ΦΕΚ 725/23-7-2015, τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 7.9.2009)
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 234-235 (είσοδος από αρ. 235)
Τηλ-Fax: (+30) 210-727-5812
e-mail: mvasiliad@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Ημέρες και ώρες Γραφείου

     
 

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     
 

Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)»
ΦΕΚ 763/14-8-2008, τ.Γ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 327
Τηλ-Fax: 210-7275789
e-mail: pkouf@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Τρίτη 14:00-15:00 και Πέμπτη 13:30-14:30.

     
 

Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων
ΦΕΚ 380/Γ'/12.4.2018
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 227
Τηλ-Fax: 210-7275859
e-mail: elgiann@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Δευτέρα 11:00-12:00.

     

Eπίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες

    

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία»
ΦΕΚ 15/15.01.16 τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 01.06.2009 - ΦΕΚ 414/1−6−2009 τ.Γ ́).
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄αι. - Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 207
Τηλ-Fax: 210-7275858
e-mail: atglaros@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Aνακοινώσεις - Ημέρες και Ώρες Γραφείου

       
   

Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 141
e-mail: hventis[at]yahoo[dot]com
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Δευτέρα, 17:15-18:00,
Πέμπτη, 17:00-18:00

       
   

Βασίλειος Φανάρας, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιοηθική»
ΦΕΚ 1104/2-10-2018, τεύχος Γ’
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 113
Τηλ: 210-727 5755
e-mail: fanarasb@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/fanarasb
Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Τετάρτη και Πέμπτη, 12:00-13:00

    Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής
ΦΕΚ 1997 (τ.Γ΄) 25-10-2019
Γραφείο: (προσεχώς)
Τηλ.: (προσεχώς)
e-mail: ikomninou@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/ikomninou
Ανακοινώσεις: https://eclass.uoa.gr/
       

Λέκτορες

   

Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
Γνωστικό ἀντικείμενο: «Θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης»
ΦΕΚ 36/01.25.2016, T. Γ.
Τομέας Κανονικοῦ Δικαίου και Βυζαντινῆς Θεολογίας από τοῦ Θ΄αι. - Βιβλικῶν Σπουδῶν καὶ Πολιτισμικοῦ Βίου τῆς Μεσογείου
Γραφεῖο: 241
Τηλ: 210-7275747
Email: aathanasios@yahoo.com, aathanasios@soctheol.uoa.gr
Ἱστοσελίδες: Academia: https://en-uoa-gr.academia.edu/AthanasiosAntonopoulos
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/athanasios-antonopoulos-31300b40?trk=hp-identity-name
Twitter: @athantonopoulos
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Δρ. Σαραντουλάκου Αριάδνη, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Τηλ-Fax: 210-727-5775
Γραφείο αρ. 327
e-mail: asarant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

     
    Δρ. Ευαγγελία Βουλγαράκη - Πισίνα, ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Ιεραποστολική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ.
Τηλ.: 210 727 5743
e-mail: evivoulg@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις - Συνεργασία
     
   

Δρ. Ελένη Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ. 328
Τηλ /Fax: 210- 7275780.
e-mail: evlachop@soctheol.uoa.gr
Αcademia.edu: http://en-uoa-gr.academia.edu/EleniVlachopoulou
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

Συνεργασία/Συμβουλευτικό έργο: Τετάρτη: 11.00-14:00

 

     
 

Δρ. Σπυρίδων Στεργίου, ΕΔΙΠ
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως
Γραφείο αρ.
e-mail: spystergiou@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα - Ανακοινώσεις

     

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Σιλβέστρου Αθανασία
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ. αι., Βιβλικών σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου
Γραφείο αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr

     
   

Ζαμάνη Σταματίνα
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 103
Τηλ-Fax: 210-7275823

     

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε.Σ.Π.Α.

μέσω του Προγράμματος "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΕΚΠΑ"

   

Δρ. Αθηνά Κονταλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Διδάσκουσα
Γραφείο αρ. 104
Τηλ.: 210-727-5745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr
Ιστοσελίδα
| Θυρίδα ενημέρωσης- Συμβουλευτικό έργο

     
 

Δρ. Αναστάσιος Μανδραπήλιας

Ο διδάσκων τα μαθήματα “ Ομιλητική ΄" και “Ιστορία και Θεωρία της Ρητορικής", παρέχει συμβουλευτικό έργο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες κάθε Τρίτη, 15-16.00, στο γραφείο 130-131.

     
  Δρ. Αλέξανδρος Λιαρμακόπουλος, Διδάσκων (ΕΔΒΜ96)
Γραφείο αρ. 206
Τηλ.: 210-7275767
e-mail: alliarm[at]law.uoa[dot]gr
Ιστοσελίδα | Ανακοινώσεις
     
    Δρ. Ηλίας Μαλεβίτης, Διδάσκων (ΕΔΒΜ96)
Ο Διδάσκων το μάθημα «Ιστορία θρησκειών - Ισλάμ», του Ε΄ χειμερινού εξαμήνου Δρ. Ηλίας Μαλεβίτης θα παρέχει συμβουλευτικό έργο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες κάθε Τετάρτη, 16:00-17:00, στο γραφείο 130-131
     
   
Δημήτριος Ουλής (ΕΔΒΜ96) 
Ο διδάσκων τα μαθήματα "Νέα Θρησκευτικά Κινήματα Α΄" και "Νέα Θρησκευτικά Κινήματα Β΄", παρέχει συμβουλευτικό έργο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες κάθε Δευτέρα, 17-18.00, στο γραφείο 130-131. 
     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    

Προϊσταμένη Γραμματείας: Μαρία Λουδάρου

Προσωπικό:

  • Ευστρατία Κομνηνάκη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5715.
  • Έλενα Κορδογιάννη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5712.
  • Σαπφώ Μπαλτατζή, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5742.
  • Παρασκευή Παπαγιάννη, Διοικητική Υπάλληλος, Τηλέφωνο 210 727 5746.
  • Καλλιόπη Κατσαμπάνη, Διοικητική Υπαλληλος, Τηλέφωνο: 210 727 5768