Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Tομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Διευθύντρια

    

 

Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
     

Μέλη ΔΕΠ

  

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής

     
    Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
     
     Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
  Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
 

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής

     
    Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
     
     

Μέλη ΕΤΕΠ

 

- Υποστήριξη, Πληροφορίες Τομέα

     
 

Σιλβέστρου Αθανασία
Γραφ. αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Γραφ. αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr