Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Tομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Διευθυντής

 

 

Αθανάσιος Γλάρος, Αναπλ. Καθηγητής
     

Μέλη ΔΕΠ

  Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
     
   Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
    Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
     
     Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
  Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
    Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Eπίκ. Καθηγητής
     
    Ευστάθιος Λιανός-Λιάντης, Επίκ. Καθηγητής
     

Μέλη ΕΤΕΠ

 

 

     
 

Σιλβέστρου Αθανασία
Γραφ. αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Γραφ. αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr