Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Tομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου

Διευθυντής

 

 

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
     

Μέλη ΔΕΠ

   Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια
    Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής
     
     Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
  Ελένη Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
     
 

Αθανάσιος Γλάρος, Αναπλ. Καθηγητής

     
    Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Eπίκ. Καθηγητής
     
     

Μέλη ΕΤΕΠ

 

 

     
 

Σιλβέστρου Αθανασία
Γραφ. αρ. 206
Τηλ-Fax: 210-7275767
e-mail: asilve@soctheol.uoa.gr

     
 

Αγαπητού Αφροδίτη
Γραφ. αρ. 105
Τηλ.-Fax: 210-7275731, 5721
e-mail: afrodita@soctheol.uoa.gr