Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Διευθυντής

   

 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής

     

 

 

            Μέλη ΔΕΠ

     
 

Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής

     
  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου
Κύριλλος (Κατερέλος)
, Καθηγητής
     
 

Στέλιος Λ. Παπαλεξανδρόπουλος, Καθηγητής

     
     Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
     
  Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια
     
  Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
     
  Βασίλειος Φανάρας, Επίκ. Καθηγητής
     

ΕΤΕΠ

 

- Υποστήριξη, Πληροφορίες Τομέα

     
   

κα Ζαμάνη Σταματίνα
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-7275823

     

ΣΥΜΒ.

 

- Υποστήριξη, Πληροφορίες Τομέα

     
   

Δρ. Αθηνά Κονταλή
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ.-Fax: 210-7275745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr