Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Διευθυντής

   

 

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής

     

 

 

            Μέλη ΔΕΠ

  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου
Κύριλλος (Κατερέλος)
, Καθηγητής
     
     Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
     
  Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια
     
  Χαράλαμπος Βέντης, Επίκ. Καθηγητής
     
  Βασίλειος Φανάρας, Επίκ. Καθηγητής
     
   

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

     Ευαγγελία Βουλγαράκη, Ε.ΔΙ.Π.

ΕΤΕΠ

 

 

     
   

κα Ζαμάνη Σταματίνα
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-7275823