Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Διευθυντής

  

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

 

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
  

Πανωραία Κουφογιάννη-Καρκανιά, Αναπλ. Καθηγήτρια

     
     
   

Ιωάννα Κομνηνού, Επίκ. Καθηγήτρια

Μέλη ΕΔΙΠ

  

Σαραντουλάκου Αριάδνη, Δρ. ΕΔΙΠ

     
 

Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Δρ. ΕΔΙΠ

     
  Στεργίου Σπυρίδων, Δρ. ΕΔΙΠ