Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Ομότιμα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

        
 1. Βασίλειος Δεντάκης, της Ιστορίας της από του Θ΄ αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας (1965-1982, Τμήμα Ποιμαντικής 1982-1984).
 2. Ευάγγελος Θεοδώρου, της Κατηχητικής, της Λειτουργικής και της Εκκλησιαστικής Ρητορικής (1968-1982), Τμήμα Ποιμαντικής 1982-1988).
 3. Ιωάννης Κορναράκης, της Ποιμαντικής Ψυχολογίας και της Εξομολογητικής (1978-1982, Τμήμα Ποιμαντικής 1982-1993).
 4. Αναστάσιος Γιαννουλάτος, της Ιστορίας των Θρησκευμάτων (1972-1982, Τμήμα Ποιμαντικής 1982-1997).
 5. Νικόλαος Μπρατσιώτης, της Βιβλικής Ιστορίας και Βιβλικής Θεολογίας (1971-1982, Τμήμα Ποιμαντικής 1982-1999).
 6. Ηλίας Οικονόμου, της Εβραϊκής Γλώσσης, της Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης εκ του Πρωτοτύπου και της Εβραϊκής Αρχαιολογίας (1970-1974 και 1978-1982, Τμήμα Ποιμαντικής 1982-2000).
 7. Παντελής Πάσχος, της Υμνολογίας και Αγιολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (1998- 2000).
 8. Κωνσταντίνος Βλάχος, της Βιβλικής Ιστορίας και Βιβλικής Θεολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (2000-2001).
 9. Παναγιώτης Μπούμης, του Κανονικού Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (1987- 2002).
 10. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, της Διαποιμάνσεως Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (1998-2004).
 11. Νικόλαος Τζιράκης, της Θεολογικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας – Αρχαίας Ελληνικής και Πατερικής Γλώσσας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (2003- 2007).
 12. Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας (Φούντας), της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης εκ των Ο΄ (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2005-2008).
 13. Νικολίτσα Γεωργοπούλου, της Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (1992-2009).
 14. Νικόλαος Νικολαΐδης, της Πατερικής Θεολογίας , Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (2005-2011).
 15. Αθανάσιος Βουρλής, της Ιστορίας και Θεολογίας των Εκκλησιαστικών Ύμνων και Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (2005-2011).
 16.  Εμμανουήλ Περσελής, της Θεωρίας και Πράξης της Χριστιανικής Αγωγής (2005-2018).
 17. Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, της Ιστορίας Θρησκευμάτων
     

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας