Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού

Ιστοσελίδες Προσωπικού

    

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

   
  • Τσιτσίγκος Σπυρίδων, Καθηγητής / Professor Spyridon Tsitsigkos

  • Γλάρος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής / Assistant Professor Athanasios Glaros