Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Νικολαΐδης Απόστολος, Καθηγητής » Εργογραφία

Εργογραφία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. "O Χριστιανισμός για την πατρίδα», Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Μάρτιος 1975, σ. 32 εξ.
 2. «Η αλλοτριωτική δύναμη του χρήματος», Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Μάϊος 1981, σ. 95 εξ.
 3. Κινήματα Ειρήνης, ανάτυπο, Αθήνα 1985.
 4. Ορθοδοξία και Μαρξισμός σε διάλογο στη Μέση Εκπαίδευση, Κατερίνη 1986, σ. 47.
 5. Οικολογία και ειρήνη, εκδ. Αποστ. Διακονία, Αθήνα 1987, σ. 90.
 6. Κοινωνικοπολιτική Επανάσταση και Πολιτική Θεολογία, Τέρτιος, Κατερίνη 1987, σ. 224.
 7. «Η άσκηση ως πρόταση οικολογικής διεξόδου», ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1/1989, σ. 75 εξ.
 8. Η κοσμολογία της άσκησης και παραίτησης, Τέρτιος, Κατερίνη 1990, σ. 170.
 9. Εξηγήσεις και παρεξηγήσεις στο χώρο της Θεολογίας, Αθήνα 1990, σ. 264.
 10. «Ουσία και ήθος της εξουσίας», ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 4-8/1990.
 11. «Θεολογία της φύσεως ή Οικολογία΄» ΑΚΡΙΤΑΣ 10/1989.
 12. Σύγχρονα θεολογικά ρεύματα και τάσεις στη Δυτική Ευρώπη, ανάτυπο, Αθήνα 1992.
 13. Ο Ηλίας της Εσχατολογίας, ανάτυπο, Αθήνα 1992.
 14. Το ήθος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, ανάτυπο, Αθήνα 1992.
 15. «Η Οικολογία της αμαρτίας και η αμαρτία της Οικολογίας», ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1/1992.
 16. «Σύγχρονες τάσεις και μεθοδεύσεις για την αλλοίωση ή την κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών», ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2/1993.
 17. Η «νέα ανθρωπολογία της θρησκείας» στη Φιλοσοφία του Ernst Bloch, Αθήνα 1995 (νέα έκδοση 2002 με τίτλο Μεταθρησκευτική Ανθρωπολογία, εκδ. Γρηγόρη,), σ. 366.
 18. Η σατανολατρία ως κοινωνικό φαινόμενο, ανάτυπο Αθήνα 1995.
 19. “Die Berugssoziologie in der orthodoxen Sicht”, ORTHODOXES FORUM 1/ 1995.
 20. “Kριτική Θεωρία» και κοινωνική λειτουργία της θρησκείας, Αθήνα 1996 (νέα έκδοση 2006, εκδ. Γρηγόρη), σ. 383.
 21. Ο σχηματικός τύπος των δογμάτων ως αφορμή κοινωνιολογικής τους θεώρησης, ανάτυπο, Αθήνα 1997.
 22. Η κοινωνική δυναμική των εορτών, Αθήνα 1998 (νέα έκδοση 2001, εκδ. Γρηγόρη), σ. 221.
 23. Θέματα Οικουμενικής Κίνησης, Αθήνα 1998, σ. 274.
 24. Θεολογικές και θεσμικές προσεγγίσεις των Διδαχών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ανάτυπο, Αθήνα 1998.
 25. Η σύγχρονη δυναμική της Πατερικής Θεολογίας, ανάτυπο, Αθήνα 1999.
 26. Η θεολογία της ευγένειας και η ευγένεια της θεολογίας, ανάτυπο, Αθήνα 1999.
 27. Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους, Αθήνα 2000 (νέα έκδοση 2002, εκδ. Γρηγόρη), σ. 342.
 28. «Θάνατος του Θεού» και ευρωπαϊκός πολιτισμός, ανάτυπο 2000.
 29. «Οι κοινωνικές παράμετροι της εορτής της Ορθοδοξίας», ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 72/2001.
 30. Η διαλεκτική ιερότητας και κοινωνικότητας στο έργο του Emile Durkheim, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2001, σ. 373.
 31. «Η θεολογία στον εικοστό αιώνα», ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ TΟΥ ΛΑΟΥ (εκδ.), Τι μας κληροδότησε ο εικοστός αιώνας, Αθήνα 2001, σ. 29 εξ.
 32. Η φύση ως διδασκαλείο του ανθρώπου, ανάτυπο, Αθήνα 2001.
 33. Κριτική Θεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σ. 186.
 34. Θεσμικές προκλήσεις από την εφαρμογή της κλωνοποίησης στον άνθρωπο, ανάτυπο, Αθήνα 2002.
 35. «Εγκλήματα στο όνομα του Θεού», ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 23.3.2003.
 36. «Άγγελοι και δαίμονες», ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,
 37. Άκρα και μεσότητες. Από την αριστοτελική στην πατερική μεσότητα,  εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2003, σ. 318.
 38. Θρησκεία και φόβος. Ο φόβος της θρησκείας και η θρησκεία της τρομοκρατίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2003, σ. 285.
 39. «Ο κοινωνικός εξεικονισμός του θρησκευτικού συγκρητισμού», ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Αθήνα 2003.
 40. «Η θρησκευτική δυναμική της ολυμπιακής ιδέας», Πρακτικά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, Θεσσαλονίκη 2003.
 41. Ετερόδοξοι και Ορθόδοξοι. Δράσεις-Αντιδράσεις-Διαδράσεις, Κοινωνιογραφική έρευνα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004, σ.332.
 42. Ο άλλος ως πλησίον, ανάτυπο, Αθήνα 2004.
 43. Θρησκεία και εξουσία, ανάτυπο, Αθήνα 2003.
 44. “Religion and power”, EV. BENIZELOS/ A. PANTELIS (ed.), Civilisations and public law, London 2005, p. 537-543.
 45. Κοινωνικά έθιμα. Τυπολογία και τρόπος αντιμετώπισης από τον Απόστολο Παύλο, ανάτυπο, Βέροια 2005.
 46. «Εργασιακός ολοκληρωτισμός. Κοινωνικοηθική θεώρηση», ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 4/2006, σ. 55 εξ.
 47. «Ανατολικός και Δυτικός Χριστιανισμός», ΤΟΛΜΗ 67/2006. 
 48. Φύση και Πολιτισμός, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σ. 293.
 49. Παίγνια εξουσίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σ. 307.
 50. Εκκλησία και Κοινωνικά Έθιμα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σ. 342.
 51. Από τη Γένεση στη Γενετική, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σ. 391.
 52. «Ωφέλεια από την αδικία», Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Μάϊος 2007.  
 53. «Εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Αρνητικές όψεις», ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Β. ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 443-450..
 54. Κοινωνιολογία της θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σ. 351.
 55. Οι οικουμενικές περιπέτειες του Χριστιανισμού, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σ. 369.
 56. «Ο οικουμενικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας και οι σχέσεις με τις άλλες χριστιανικές Ομολογίες και τις άλλες θρησκείες», ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θ΄ Πανελλήνιου Θεολογικού Συνεδρίου 7-9/9/2007, της ΠΕΘ, σ. 207-214.
 57. “Οι κοινωνικές αιτίες του οικολογικού προβλήματος", Ι.Μ.ΗΛΕΙΑΣ (εκδ.), Πολιτισμός και Φυσικό περιβάλλον, Πύργος 2008, σ. 29-45.
 58. "Το μέλλον της Οικουμενικής Κίνησης", ΕΚΚΛΗΣΙΑ 6/2008.
 59. Ευσύνοπτη Κοινωνιολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2008, σ. 303.
 60. «Εισαγωγικά», Δάσκαλος στην έρημη χώρα,  εκδ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αθήνα 2007.
 61. “Κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή των Μεγαλουπόλεων», ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστημονικής Ημερίδας «Προβλήματα του τρόπου ζωής των μεγάλων πόλεων», ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εκδ.), Αθήνα 2006, σ. 65-92.
 62. Κοινωνική Ηθική, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009.
 63. Δόγματα και κοινωνία, Σχεδίασμα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009.
 64. Κοινωνιολογία των αιρέσεων, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009.
 65. «Αισχοκέρδεια», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια (ΜΟΧΕ), τόμος 2, 9-10.
 66. «Αιμομιξία», ΜΟΧΕ, Τόμος 1, 502-503.
 67. «Αισχρολογία», ΜΟΧΕ, τόμος 2, 10.
 68. «Γερμανοί χριστιανοί», ΜΟΧΕ 5, 107-108.
 69. «Γεροντισμός», ΜΟΧΕ 5, 128-129.
 70. «Γονείς», ΜΟΧΕ 5, 290-292.
 71. «Εθνικοκοινωνική Κίνηση», ΜΟΧΕ 6, 418-419.
 72. Η τεχνική του ελέγχου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2010.
 73. Συμμετρία και ασυμμετρία στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2010.
 74. «Ευαγγελικές αρχές δικαίου», ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εκδ.), Χριστόδουλος, Αφιερωματικός Τόμος, Αθήνα 2010, σ. 891-902.
 75. «O Παναγιώτης Τρεμπέλας ως απολογητής», ΣΩΤΗΡ (εκδ.), Παναγιώτης Τρεμπέλας, Λέων της Ορθοδοξίας, Αθήνα 2010, σ. 238-251.
 76. «Ελευθερία και ανελευθερία», ανάτυπο ΕΕΘΣ. 
 77. Κόλαση και παράδεισος. Η διαλεκτική κοινωνίας και ακοινωνησίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2010.
 78. «Ανατομία της σύγχρονης παιδείας», Πρακτικά 50ού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Μ. Βασιλείου 2010, σ. 7-20.
 79. «Η πολιτική θεολογία του Παπουλάκου», Πρακτικά Α΄ Επιστ. Συνεδρίου εν Κλειτορία, Αθήνα 2010, σ. 77-84.
 80. «Αγάπη και αίρεση», περ. ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ, έκδ. Ι.Μ. ΚΥΚΚΟΥ, 12/2010, σ. 40-48.
 81. «Ο διαθρησκειακός διάλογος στην πράξη», Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Θεόδωρο Παναγόπουλο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σ. 1197-1206, Πειραιάς 1910.
 82. «Εθνική πτώχευση», Πρακτικά 51ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου με θέμα «Εθνική φυσιογνωμία ορθόδοξη οικουμενικότητα στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα 2011, σ. 9-13.
 83. Ιερός κλήρος και συνδικαλισμός, ανάτυπο, Αθήναι 2010.
 84. «Η οικουμενική πολιτική του Πατριάρχη Αθηναγόρα», ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ,    Ι.Μ. ΚΥΚΚΟΥ
 85. «Η ξενιτεία ως προϋπόθεση αγιότητας», Ι.Μ.ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Βυζαντινή Ελλάδα-Κάτω Ιταλία- Όσιος Ηλίας ο Νέος (823-903), Πάρνων 2011, σ. 75 εξ.
 86. «Θεολογικά και ηθικά ζητήματα ως προς την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις», Περ. ΑΚΤΙΝΕΣ 30/4/2012.
 87. Φανατισμός, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2012, σ. 250.
 88. «Τα ολοκληρωτικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού», Πρακτικά 52ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου 2011,Τομέα Επιστημόνων Συλλόγου Μ. Βασιλείου, Αθήνα 2012, σ. 11-40.
 89.  «Η αρχή της ζωής: Ορθόδοξη-εκκλησιαστική βιοηθική προσέγγιση», ΑΝΑLECTA CATHOLICA 1/2013, σ. 97-107.
 90. «Kirche in Diaspora: Soziologische Kommentare”, Vol.52/3/2013 www.revistateologia.ro/?p=643.
 91. «Από την οικονομία στην ειδωλολατρία», ΘΕΟΛΟΓΙΑ 4/2012, σ. 59-70.
 92. Κοινωνικός Χριστιανισμός, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2013, σ. 254.
 93. «Κρίση και ανάσταση του Γένους», Πρακτικά 53ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου, Αθήνα 2013, σ. 9-13.
 94. «Η ευθύνη της Θεολογίας στα ζητήματα Βιοηθικής», Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ/Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ, Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Αθήνα 2013, σ. 291 εξ.
 95.  Η κυριαρχία της αγοράς και η ευθύνη της Θεολογίας, (ανάτυπο ΕΕΘΣΠΑ 2011, σ. 223-231), Αθήνα 2011.
 96. «Η κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας κατά τον ιερό Φώτιο», ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2/2014, σ. 90-106.
 97. Θρησκευτικότητα, ηθικότητα, νομιμότητα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σ. 246.
 98. «Αναπηρία: Κοινωνικό πρόβλημα ή κοινωνική πρόκληση;», ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ 21/2013, σ. 46-54.  
 99. «Χαρίσματα και Χαρισματούχοι στην Εκκλησία κατά τον Απ. Παύλο», επετειακός τόμος ΠΑΥΛΕΙΑ (εκδ. Ι.Μ. Βεροίας), Βέροια 2014, σ. 285-298.
 100. «Εκκλησία και προβυζαντινή κοινωνία», ΕΕΘΣΠΑ ΜΖ΄/2012, σ. 195-213 (ανάτυπο).
 101. «Κοσμάς ο Αιτωλός και σύγχρονες θεσμικές κρίσεις», Πρακτικά του 54ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου του Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου, Αθήνα 2013. σ. 9 εξ.   
 102. Η σημερινή κρίση υπό το φως της διδασκαλίας των Τριών Ιεραρχών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2015.
 103. «Ο Θεός για τους άρχοντες ή οι άρχοντες για το Θεό;», Romfea.gr 28.2.2015.
 104. «Το δημογραφικό ως εθνικό πρόβλημα», Η Δράσις μας 527/2015, σ. 136.
 105. «Μαικήνες και Πάτρωνες στη Ρώμη και το Βυζάντιο», ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ 23/2104, σ. 31-35.