Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Νικολαΐδης Απόστολος, Καθηγητής » Πανεπιστημιακή διδασκαλία

Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Χριστιανική Ηθική (κωδ. αρ. Υ017)
Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Χριστιανική Ηθική: Εισαγωγή. Ιστορία του ηθικού προβληματισμού. Σύγχρονα θέματα Χριστιανικής Ηθικής: Το πρόβλημα της ελευθερίας, έρωτας και αγάπη, το ήθος της εξουσίας, το ήθος της εργασίας, το πρόβλημα της βίας. Η μεσότητα ως πεμπτουσία του χριστιανικού ήθους.

Συγγράμματα: Για τη Χριστιανική Ηθική: 1)Απ. Νικολαΐδη, Προβληματισμοί Χριστιανικού Ήθους, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002. Απ. Νικολαΐδη, Άκρα και Μεσότητες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2003. 2) Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική τ.ΙΙ, εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 2004.


2. Κοινωνική Ηθική
Υποχρεωτικό κατ' επιλογή, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ορισμός και προβληματική. Ιστορική αναδρομή. Σύγχρονα θέματα της Κοινωνικής Ηθικής: Ηθική του Γάμου και της Οικογένειας, του Πολιτισμού, της Οικονομίας, του Δικαίου, των ΜΜΕ, της Πολιτικής, της Εκκλησίας. Επαγγελματική και Επιχειρηματική Ηθική.

Συγγράμματα: Για την Κοινωνική Ηθική: 1) Απ. Νικολαΐδη, Κοινωνική Ηθική, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009. Απ. Νικολαΐδη, Δόγματα και Κοινωνία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007. 2) Γ. Μαντζαρίδη, Θεολογία και Κοινωνική ζωή, εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 1996. Ιωάννη Πέτρου, Χριστιανισμός και Κοινωνία, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη 2004.


3. Βιοηθική (κωδ. Αριθμ. 31Π007 )
Υποχρεωτικό Κατ’ Επιλογή, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Η Βιοηθική ως επιστήμη. Ζωή και Θάνατος, Οικολογικές προϋποθέσεις της ζωής, Παρεμπόδιση της ζωής, Διάγνωση και διόρθωση της ζωής, Φυσική και τεχνητή συνέχιση της ζωής, Μετάδοση και παράταση της ζωής, Το τέλος της ζωής, Ταφή ή καύση των νεκρών, Εμπορευματοποίηση της ζωής και του θανάτου, Βιοηθική της αγάπης.

Συγγράμματα: 1) Απ. Νικολαΐδη, Από τη Γένεση στη Γενετική, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. Απ. Νικολαΐδη, Φύση και Πολιτισμός, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. 2) Νικ. Χατζηνικολάου, Ελεύθεροι από το γονιδίωμα, Αθήνα 2002.4. Φιλοσοφία της Θρησκείας (κωδ. αρ. Π045)
Προαιρετικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγικά. Θεμελιωτές και ιστορική αναδρομή. Θέματα φιλοσοφίας της Θρησκείας: Πίστη και γνώση, Θρησκεία και επιστήμη, Θρησκεία και εξουσία, Εκκοσμίκευση και αθεΐα. Υποκειμενικός λόγος και θρησκεία, Θάνατος του Θεού και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Κοινωνικός Ορθολογισμός.

Συγγράμματα: 1) Απ. Νικολαΐδη, Κριτική Θεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002. 2) Απ. Νικολαΐδη, Παίγνια εξουσίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006 2) Μ. Μπέγζου, Ευρωπαϊκή φιλοσοφία της Θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002.


5. Οικουμενική κίνηση (κωδ. αρ. Π046)
Προαιρετικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ιστορία, Θεολογία, Ηθική και Κοινωνιολογία της Οικουμενικής κίνησης. Σύγχρονα θεολογικά ρεύματα. Αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Συγγράμματα: 1)Απ. Νικολαΐδη, Οι οικουμενικές περιπέτειες του Χριστιανισμού, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007. Απ. Νικολαΐδη, Η κοινωνική δυναμική των εορτών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002. 2) Στ. Τσομπανίδη, Η συμβολή της ορθόδοξης Εκκλησίας και θεολογίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 2008.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Κοινωνιολογία της Θρησκείας (κωδ. αρ. Υ122)
Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Θρησκεία και κοινωνία, ουσία και περιεχόμενο της Κοινωνιολογίας της θρησκείας. Η θρησκεία ως θεσμός, ως κοινωνία, ως παράγοντας και προϊόν της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού. Θρησκευτικά υποκατάστατα. Κοινωνική λειτουργία της Θρησκείας. Κριτική για τη θρησκεία και κριτική της θρησκείας. Η θρησκεία της κοινωνίας- Θρησκευτικά υποκατάστατα.

Συγγράμματα: 10 Απ. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2007. Απ. Νικολαΐδη, Κριτική θεωρία και κοινωνική λειτουργία της θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2005. 2) Β. Γιούλτση, Κοινωνιολογία της θρησκείας, εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 2002. Ν. Παπαγεωργίου, Μεταμορφώσεις του ιερού. εκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 2005.


2. Κοινωνιολογία (κωδ. αρ. Ε028)
Υποχρεωτικό Κατ΄ Επιλογή, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Κοινωνία, Κράτος, φύση, άτομα και πράγματα. Κοινωνική δομή και οργάνωση, κοινωνικά εργαλεία, λειτουργίες και δυσλειτουργίες, εκτροπές και συγκρούσεις. Κοινωνική εξέλιξη, μεταβολή και κοινωνική αλλαγή. Γαλλική Κοινωνιολογία: διαλεκτική ιερού - κοινωνικού.

Συγγράμματα: 1) Απ. Νικολαΐδη, Ευσύνοπτη Κοινωνιολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2008. Απ. Νικολαΐδη, Η διαλεκτική ιερότητας και κοινωνικότητας στο έργο του E. Durkheim, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002. 2) Β. Γιούλτση, Γενική Κοινωνιολογία, εκδ. αδελφών Κυριακίδη Θεσ/νίκη 2005. Ιωάννη Πέτρου, Κοινωνιολογία, εκδ. Βάνιας, Θεσ/νίκη 2007.


3. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού (κωδ. αρ. Π047)
Προαιρετικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ.

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή. Εκκλησία, αίρεση, μυστικισμός ως τρείς βασικοί χριστιανικοί κοινωνιολογικοί τύποι. Σύγχρονος αιρετισμός: Κοινωνικά αίτια, επιπτώσεις στην εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή. Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα (γαμικά, οικογενειακά, κοινοτικά, διακοινοτικά, δικαιϊκά, οικονομικά, θρησκευτικά). Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι.: Η ταυτότητα των ετεροδόξων κοινοτήτων, Η ενορία ως θρησκευτικός και κοινωνικός παράγοντας, θεσμικές προεκτάσεις της θρησκευτικής πίστης, σχέση ιερατείου και πιστών. Σχέσεις Ορθοδόξων και Ετεροδόξων.

Συγγράμματα: 1) Απ. Νικολαΐδη, Ετερόδοξοι και Ορθόδοξοι, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004. 2) Απ. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία των αιρέσεων, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009. Απ. Νικολαΐδη, Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009.