Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια » Συνέδρια

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια

Η Ελ. Γιαννακοπούλου με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ έχει μετάσχει σε πολλά συνέδρια, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, εκ των οποίων τα κυριότερα κατά χρονολογική σειρά είναι τα εξής:


- Στο 17ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με θεματική: «The Constitutions of the Churches and their Ecclesiological Bases», το οποίο έλαβε χώρα 12-17 Σεπτεμβρίου 2005 στην πόλη Urbino της Ιταλίας.

- Στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με θεματική: «Die Rolle der Kirche in der politischen Organisation der Europäischen Union», το οποίο έλαβε χώρα 11-15 Σεπτεμβρίου 2007 στην πόλη Cluj-Napoca/Klausenburg της Ρουμανίας: Συμμετοχή με ανακοίνωση (research project) στη Γερμανική υπό τον τίτλο: «Die Siebte Ökumenische Synode, die Libri Carolini und Europa») (βλ. σχετικό). Η εν λόγω εισήγηση δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό θεολογικό περιοδικό «Θεολογία» [Eleni Giannakopoulou, «Die Siebte Ökumenische Synode, die Libri Carolini und Europa», Θεολογία 79,1 (2008), 99-118] (βλ. Δημοσιεύσεις, cd). Ακολούθως μεταφράστηκε στη Νεοελληνική και δημοσιεύθηκε ως ακολούθως: «Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, τα Καρολίνεια Βιβλία και η Ευρώπη», Στα Βήματα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος Τόμος προς τιμήν του Αρχεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ για τα τριάντα χρόνια αρχιερατικής του διακονίας, Λευκωσία 2008, 121-139, υποσ. 1-78.

- Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θεματική: «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (407-2007)», το οποίο πραγματοποιήθηκε 22-25 Νοεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη. Συμμετοχή με εισήγηση υπό τον τίτλο: «Ἀξιολογικὲς κρίσεις τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου περὶ τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»). Διευρυμένη μορφή της ως άνω εισηγήσεως δημοσιεύθηκε αυτοτελώς και αναμένεται να δημοσιευθεί στον τόμο με τα Πρακτικά του Συνεδρίου.

- Στο «Διεθνές Συμπόσιο Κανονικού Δικαίου» που πραγματοποιήθηκε 10-12 Σεπτεμβρίου 2008 στο Aurel Vlaicu University of Arad, Orthodox Theology of Arad, (Ρουμανία), με θέμα «The place of Canonical Principles in the organization and working of Autocephalous Orthodox Churches».
Σε Διεθνές Συνέδριο με θεματική: «The spiritual heritage of the Cappadocians for the multi- and multi- ethnical Christianity today», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Oradea (Ρουμανία)  “Episcop Dr. Vasile Coman” σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θρησκευτικής Διπλωματίας και το Κέντρο Διεπιστημονικών Θεολογικών Σπουδών, 5-9 Οκτωβρίου 2009. Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: ““A canonical approach to the 89th Canon of Saint Basil the Great”. Η εν λόγω εισήγηση δημοσιεύθηκε πρόσφατα από διακεκριμένο ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο του Εξωτερικού υπό την επιμέλεια του Καθηγητή της Πατρολογίας, της Ιεραποστολής και του Οικουμενισμού, π. Nicu Dumitraşcu και με εισαγωγικό σημείωμα του Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου Ware: Nicu Dumitraşcu (ed.), The Ecumenical legacy of the Cappadocians. Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue, Hampshire-New York: Palgrave-Macmillan 2015, σελ. 117-136, υποσ. 1-84.

- Στο Διεθνές Συμπόσιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «44. Δημήτρια» με γενικό θέμα: «Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη-αρχαία Σαρδική-σημερινή Σόφια», το οποίο πραγματοποιήθηκε 16-18 Οκτωβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη από το Ίδρυμα Εθνικού και θρησκευτικού Προβληματισμού του Καριπείου Μελάθρου υπό την προεδρία του Καθηγητή κ. Αθ. Αγγελόπουλου. Συμμετοχή με εισήγηση υπό τον τίτλο:  «Το πρόβλημα της διαφοροποιήσεως των επισκόπων Ιουλιανού Σαρδικής και Ρούφου Θεσσαλονίκης έναντι της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου» (υπό δημοσίευση στον τόμο με τα Πρακτικά του Συνεδρίου). Για τη συμμετοχή μου απονεμήθηκε σχετικός έπαινος από τον παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσαλονίκης κ. Άνθιμο και τον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλο.
Στο Διεθνές Συνέδριο του «Ποντιφηκικού Συμβουλίου για τα νομοθετικά κείμενα» με αφορμή την 20η επέτειο από τη δημοσίευση (1990) του Κώδικα των Κανόνων των Ανατολικών Εκκλησιών (CCEO) με θεματική: «Il Codice delle Chiese Orientali. La storia. Le legislationi particolari. Le prospettive ecumeniche” (= «Ο Κώδικας των Ανατολικών Εκκλησιών. Ιστορία. Ειδική νομοθεσία. Οικουμενική προοπτική»), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (Βατικανό), 8-9 Οκτωβρίου 2010.

- Στο 20ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με θεματική: “The Diaspora”, το οποίο έλαβε χώρα 13-18 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα.

- Στο Διεθνές Συνέδριο με θεματική: «Christian Family in the contemporary society», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Oradea (Ρουμανία) “Episcop Dr. Vasile Coman”, 10-12 Οκτωβρίου 2011. Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: “The Christian family according to the Sacred Canons of the Orthodox Church”. Η εν λόγω εισήγηση δημοσιεύθηκε πρόσφατα από διακεκριμένο ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο του Εξωτερικού υπό την επιμέλεια του Καθηγητή της Πατρολογίας, της Ιεραποστολής και του Οικουμενισμού, και (τότε) Κοσμήτορος της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Oradea (Ρουμανία), π. Nicu Dumitraşcu: Christian Family and contemporary society, (Ecclesiastical Investigations; volume 21), London-New Delhi-New York-Sydney: Blumsbury Academic T&T Clark Theology 2015, σελ. 41-54.

- Στη Διεθνή Πατρολογική Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Καθηγητή της Συστηματικής Θεολογίας και Δογματικής του Πανεπιστημίου Abo Akademi (Turku, Φιλανδία) κ. Gunnar Af Hällström και έλαβε χώρα στο Φινλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας (5-7 Δεκεμβρίου 2011). Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: «The patristic canonical tradition» (Υπό δημοσίευση).

- Στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της «Διεθνούς Εταιρίας του Μεσαιωνικού Κανονικού Δικαίου» (International Society of Medieval Canon Law) που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο (Καναδάς), 5-11 Αυγούστου 2012 υπό την αιγίδα του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αμερικής σε συνεργασία με το «Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law» με έδρα το Μόναχο. Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: “The Canonical Responses of Petrus Chartophylax (Constantinople 1091/1092)” (Υπό δημοσίευση).

- Στο 21ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με θεματική: «Particular Laws and Current issues in the Churches», το οποίο έλαβε χώρα 10-13 Σεπτεμβρίου 2013, στην πόλη Bari της Ιταλίας. Συμμετοχή με ανακοίνωση (research project) στην Αγγλική υπό τον τίτλο: “Issues regarding monasticism and their settlement according to Holy Canons of the Orthodox Church: An apparent contradiction between the 19th Ηoly Canon of Ancyra and the 60th Holy Canon of St. Basil the Great” (Υπό δημοσίευση).

- Στο Διεθνές Συνέδριο της «Οικουμενικής Πατρολογικής Εταιρίας» (Ecumenical Patristic Society) σε συνεργασία με τη Μονή Voronet και την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Suceava και Rădăuţi και με θεματική: “The Fathers of the Church and Monastic Spirituality”, που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία (Bucovina, Voronet Monastery), 8-13 Νοεμβρίου 2013. Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: «Testimonies on monasticism and monastic life according to the Holy Canons of the Orthodox Church» (Υπό δημοσίευση).

- Στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin) και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θεματική: “Maximus the Confessor as a European Philosopher”, στο Βερολίνο (Γερμανία), 26-29 Σεπτεμβρίου 2014.  Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: “Testimonies of Ecumenical Councils on St. Maximus the Confessor” (Υπό δημοσίευση).

- Στη Διεθνή Διημερίδα που διοργανώθηκε από τις διεθνείς και επίσημες ομάδες εργασίας Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών και το Τμήμα της Χριστιανοκαθολικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βέρνης, με θεματική: “Die Orthodoxe und die Altkatholische Kirche und ihre Verantwortung für ein zusammenwachsendes Europa” (=Ορθόδοξη και Παλαιοκαθολική Εκκλησία και η ευθύνη τους για μια παράλληλα αναπτυσσόμενη Ευρώπη) στη Ζυρίχη (Ελβετία), 22-23 Μαΐου 2015. Συμμετοχή με εισήγηση στη Γερμανική υπό τον τίτλο  „Die Möglichkeit der Überwindung des innerchristlichen Antagonismus von Ost und West im Licht der Heiligen Kanones der Orthodoxen Kirche. Ausgewählte Fallbeispiele“ (=Η δυνατότητα υπέρβασης του εσωχριστιανικού ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης υπό το φως των Ιερών Κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επιλεγμένα παραδείγματα») (Υπό δημοσίευση).

- Στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών με θεματική: “Oikonomia, Dispensatio and Αequitas in the life of the Church”, το οποίο έλαβε χώρα 10-15 Σεπτεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

- Στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της «Διεθνούς Εταιρίας του Μεσαιωνικού Κανονικού Δικαίου» (International Society of Medieval Canon Law), Παρίσι, 17-23 Ιουλίου 2016: Ειδικότερα το Συνέδριο έλαβε χώρα στο University Panthéon-Assas (Paris II: στο Πανεπιστήμιο όπου η Ιστορία του Κανονικού Δικαίου διδάσκεται από το 1921), υπό την αιγίδα του «Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law» (με έδρα το Μόναχο) και την «Διεθνή Εταιρία του Μεσαιωνικού Κανονικού Δικαίου». Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από το «Institut d’histoire du droit at the University Panthéon-Assas (Paris II) σε συνεργασία με το «Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας» (Centre National de la Recherche Scientifique) και με την υποστήριξη των: Centre Droit et Sociétés Religieuses of the University Paris-Sud,  École nationale des chartes,  École des Hautes Études en Sciences Sociales και Centre Michel de L’Hospital of the University of Auvergne. Συμμετοχή με εισήγηση στην Αγγλική υπό τον τίτλο: ““Nikitas of Maroneia and his “responsa”. A canonical approach ” (Υπό δημοσίευση).