Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Θεοφ. Αβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής

Θεοφιλέστατος Αβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής

   

Θεοφ. Αβύδου Κύριλλος Κατερέλος, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα γίνεται από τη στήλη επιλογών στα αριστερά σας.