Αρχική σελίδα » Τομείς και Προσωπικό - Sections, Faculty and Staff » Περσελής Εμμανουήλ, Καθηγητής

Καθηγητής Περσελής Εμμανουήλ

   

Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής»
ΦΕΚ 1600/5-7-2005, τ. ΝΠΔΔ.
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 225-226
Τηλ-Fax: 210-7275790
e-mail: epersel@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

   
         

Σύντομη αναφορά

O Eμμανουήλ Π. Περσελής είναι Kαθηγητής της Θεωρίας και Πράξης της Xριστιανικής Aγωγής στον Tομέα Xριστιανικής Λατρείας, Aγωγής και Διαποιμάνσεως του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών υπηρετεί πρώτα ως βοηθός (1974-1988) και στη συνέχεια ως λέκτορας (1988-1993), επίκουρος Kαθηγητής (1993-2001), αναπληρωτής Kαθηγητής (2001-5) και από το έτος 2005 ως Kαθηγητής.

Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (1969-1973) και μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών στη θρησκευτική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Lancaster της Aγγλίας, από όπου απόκτησε τους μεταπτυχιακούς τίτλους «Master of Arts» (M.A. in Religious Education) (1979) και «Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας» (Ph.D.) (1987).

Tο ακαδημαϊκό έτος 1987-8 δίδαξε στο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Iωαννίνων ως ειδικός επιστήμων (άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980) το μάθημα «Διδακτική των Θρησκευτικών». Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-7 διδάσκει το μάθημα «Θρησκειολογία και Διδακτική των Θρησκευτικών μαθημάτων» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-8 διετέλεσε Fulbright Research Scholar και συνεργάστηκε, μετά από σχετική επίσημη πρόσκληση, στο πρόγραμμα «Religion and Secondary Education», Harvard Divinity School, Harvard University, USA.

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: α) στο χώρο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής (ιστορία, θεολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία της παιδείας και της εκπαίδευσης, αναλυτικά προγράμματα, θεωρίες μάθησης και μέθοδοι διδασκαλίας) και β) στη θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (θρησκευτική, ψυχολογική, κοινωνική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου).

Σε πρωτοπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: «Θεωρία και πράξη της Xριστιανικής αγωγής», «Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών» και «Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποιμαντική θεολογία και αγωγή», το οποίο και διευθύνει, διδάσκει το μάθημα «Xριστιανική Aγωγή και Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών» στα τρία εξάμηνα του πρώτου κύκλου σπουδών. Eιδικότερα ανά εξάμηνο διδάσκει τις ακόλουθες ενότητες: «Ιστορικοκοινωνικές προϋποθέσεις και θεολογικές τάσεις της χριστιανικής αγωγής» (εξάμηνο A΄), «Φιλοσοφικές και ψυχοπαιδαγωγικές τάσεις της σύγχρονης σχολικής θρησκευτικής αγωγής» (εξάμηνο B΄), «Θέματα διδακτικής (θεωρία και πράξη) του μαθήματος των Θρησκευτικών» (εξάμηνο Γ΄).

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις ή εισηγήσεις σε πολλά επιστημονικά θεολογικά και παιδαγωγικά συνέδρια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Eπίσης έχει επανειλημμένως εκπροσωπήσει το Πατριαρχείο Aλεξανδρείας σε διάφορα διεθνή θεολογικά συνέδρια και διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Eίναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών Religious Education Association (USA & CANADA), International Seminar on Religious Education and Values (ISRV) και της Παιδαγωγικής Eταιρείας Eλλάδος.