Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

 

     
 • Πληροφορίες: +30 210 727 5823, 6946303954
  (13:00-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή).
         ___________________

         ___________________

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!!! ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου ξεκινούν τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 2021.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +30 694 630 3954, 210 727 5823, 5768, 5847

     
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"

 • Πληροφορίες: https://machristianity.soctheol.uoa.gr/
 • Τρόπος διδασκαλίας: Δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Συνοπτικά: 4 Εξάμηνα (9 μαθήματα + 4 φρονιστηριακές εργασίες + Διπλωματική εργασία)
 
     
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"

 • Πληροφορίες: https://matheology.soctheol.uoa.gr/
 • Τρόπος διδασκαλίας: Δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Συνοπτικά: 4 Εξάμηνα (9 μαθήματα + 4 φροντιστηριακές εργασίες + Διπλωματική εργασία)
 
 
     
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

 • Πληροφορίες: https://mareligion.soctheol.uoa.gr/
 • Τρόπος διδασκαλίας: Δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Συνοπτικά: 4 Εξάμηνα (9 μαθήματα + 4 φροντιστηριακές εργασίες + Διπλωματική εργασία)