Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

22.12.2020

Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020)

Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Κατερέλο), Καθηγητή

- Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Κατερέλο), Καθηγητή