Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.01.2018

2017-18 Θυρίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Newscentre 2017-18 / Postgraduate Studies

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

- Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/

- Διϊδρυματικό ΠΜΣ "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός"
των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Χρήσιμα έγγραφα Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

Χρήσιμες εφαρμογές

Θυρίδα ανακοινώσεων και ενημέρωσης