Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.01.2019

2018-19 Γραφείο Πρακτικής - Διδακτικής άσκησης φοιτητών σε Σχολεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συστήθηκε, για πρώτη φορά στο Τμήμα, Γραφείο Πρακτικής – Διδακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής – Διδακτικής Άσκησης συνίσταται στην οργανωτική υποστήριξη της διαδικασίας απόκτησης πρακτικής και διδακτικής εμπειρίας των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, απαραίτητης προϋπόθεσης για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό, και εκτός άλλων προϋποθέσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου «Διδακτικές Ασκήσεις Θρησκευτικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες και Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου».

Η Πρακτική – Διδακτική Άσκηση υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του Τμήματος με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής υπό την έγκριση αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα μέσω προγράμματος μεντορείας (mentoring), ειδικά επιμορφωμένοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνεργάζονται με το ΕΚΠΑ, αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν επιστημονικά και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την εκπαιδευτική πράξη. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, κάθε μέντορας αναλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/φοιτητριών, οι οποίοι επισκέπτονται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση το σχολείο του μέντορα. Έχοντας ως πυρήνα τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται εντός του Τμήματος και μέσω (α) των παρακολουθήσεων διδασκαλιών, (β) της συμπλήρωσης φύλλων παρατήρησης διδασκαλίας, (γ) των αξιολογήσεων θεμάτων παρακολούθησης, (δ) ανάληψης πραγματοποίησης αρχικά μέρους και στο τέλος της διδακτικής περιόδου ωριαίας διδασκαλίας, που οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του μαθήματος και τον μέντορα, ολοκληρώνεται η παρουσία τους στα σχολεία. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους από τους μέντορες, ακολουθεί η εξέταση του μαθήματος στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας κ. Μάριος Κουκουνάρας - Λιάγκης, ενώ την οργανωτική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής – Διδακτικής Άσκησης έχει αναλάβει ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Γαλανόπουλος (ΠΕ01).

Το Γραφείο Πρακτικής – Διδακτικής Άσκησης βρίσκεται στον τρίτο όροφο της Θεολογικής Σχολής (Γραφείο 314) και είναι ανοικτό στην επικοινωνία με τους μέντορες θεολόγους εκπαιδευτικούς καθώς και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ. Η τηλεφωνική γραμμή του Γραφείου είναι 210 7275726, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση για καθημερινή επικοινωνία είναι makoulia@theol.uoa.gr