Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.06.2020

2019-20 Θυρίδα ανακοινώσεων Δρ. Αριάδνης Σαραντουλάκου, ΕΔΙΠ

2019-20 Newscentre / Dr Ariadne Sarantoulakou, EDIP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα.