Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.06.2018

Θυρίδα Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποβλέπει στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο χρόνος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) έτη και μεγαλύτερος από έξι (6) έτη. Ο ενδιαφερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία προσδιορίζει σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που τίθενται κατωτέρω στον παρόντα Κανονισμό. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα έγγραφα:

 

 

   
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και εφαρμογές

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα Ενημέρωσης