Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.06.2020

Θυρίδα Eνημέρωσης Ελένης Βλαχοπούλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π.

2019-20 Newscentre / Dr. Eleni Vlachopoulou, E.DI.P.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδάσκοντα.