Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.02.2020

Θυρίδα ενημέρωσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

   

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής, η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. δεν είναι εφικτή. καθώς το πρόγραμμα έχει επανιδρυθεί.

Χρήσιμα έγγραφα και εφαρμογές

     

Θυρίδα ανακοινώσεων και ενημέρωσης