Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.06.2017

Θυρίδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2017-18

ERASMUS+ 2017-18: Essential documentation, applications and newsfeed

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα συνεργασία με σημαντικά ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

 

 

Department of Social Theology, NKUA Study Guide 2016-17
(in Greek and English)

Πατήστε εδώ για την προβολή σχετικών ανακοινώσεων στο Κέντρο Ενημέρωσης
(προκηρύξεις, αποτελέσματα επιλογής φοιτητών, πληροφορίες)

Υπεύθυνοι ERASMUS+ για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

 

 

  

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

    Ξεκινώντας:

 

         

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας