Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.09.2016

Θυρίδα Φοιτητικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παροχών Ε.Κ.Π.Α.

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και μια πληθώρα φορέων προσφέρουν σημαντική υποστήριξη στις σπουδές σας (προπτυχιακές μεταπτυχιακές, διδακτορικές) στον τομέα της φοιτητικής και κοινωνικής μέριμνας. Το πλαίσιο αυτό δυνατοτήτων προβλέπει πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, σίτιση και στέγαση, μετακίνηση και άθληση, συμμετοχή σε πολιτισμικά δρώμενα, καθώς και ταμειακή αρωγή.

Η παρούσα θυρίδα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε αυτές τις σημαντικές υπηρεσίες ώστε να τις αξιοποιήσετε θετικά.

 

 

Προβολή σχετικών αναρτήσεων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

(Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δικαιούνται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν αυτή τη στιγμή τέσσερα εστιατόρια: Το εστιατόριο στη Φιλοσοφική Σχολή, το εστιατόριο στο Γουδή, το εστιατόριο στη Δάφνη , και το Φοιτητικό Εστιατόριο του Κέντρου της Αθήνας (μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτήριο της οδού Λυκαβηττού 14).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται αρχικά στις Γραμματείες των Τμημάτων.
Επικοινωνία με Πανεπιστημιακή Λέσχη: +30 210.368.8216 (κ.Βαρλάμος Ευστάθιος)

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.

Σκοπός του Ταμείου είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, που δεν μπορούν κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, να αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας