Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.11.2017

Θυρίδα Μεταδιδακτορικής έρευνας Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Newscentre / Post-doctoral research portal

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας προσφέρει σπουδές μεταδιδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του. [έγκριση - απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (14η συνεδρία ακαδ. έτους 2015-16 της 12-4-2016)], σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στη Γραμματεία του Τμήματος.

- Κανονισμός
- Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
- Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
- Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ερευνήτριες στο Τμήμα