Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2017

Θυρίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Programme of Postgraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Academic year 2016-17

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

 
     

Πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας - Enquiries about the content of this webpage

Χρήσιμες εφαρμογές

 Θυρίδα ανακοινώσεων και ενημέρωσης