Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.11.2017

Θυρίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Programme of Postgraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 - Academic year 2017-18

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/

 

  

Διϊδρυματικό ΠΜΣ "Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός"

των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Χρήσιμες εφαρμογές

 Θυρίδα ανακοινώσεων και ενημέρωσης