Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.03.2017

Θυρίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία». Το αντικείμενο, οι σκοποί, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η χρονική διάρκεια των σπουδών, το Πρόγραμμα Μαθημάτων, οι σπουδαστικές υποχρεώσεις, ο αριθμός των εισακτέων και άλλα συναφή θέματα προβλέπονται στα ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016.

 
     

Είσοδος στη Θυρίδα ενημέρωσης του Π.Μ.Σ."Θεολογία και Κοινωνία"

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
στις εξής κατευθύνσεις:

- Κατεύθυνση "Βιβλικές Σπουδές" / Ειδίκευση:

 • Καινή Διαθήκη

- Κατεύθυνση "Εκκλησιαστική Γραμματεία" / Ειδικεύσεις:   

 • Πατρολογία
 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Δογματική και Πατερική Θεολογία

- Κατεύθυνση "Θρησκειολογία" / Ειδικεύσεις:   

 • Κοινωνιολογία της θρησκείας
 • Φιλοσοφία της θρησκείας
 • Ψυχολογία της θρησκείας
 • Βιοηθική
 • Ιστορία των θρησκειών
 • Ισλάμ
 • Θρησκευτική Τέχνη
 • Θρησκευτική Λογοτεχνία

 - Κατεύθυνση "Κανονικό Δίκαιο"

 - Κατεύθυνση"Χριστιανική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Επικοινωνία" / Ειδικεύσεις:   

 • Χριστιανική Αγωγή
 • Ποιμαντική Θεολογία
 • Ποιμαντική Ψυχολογία
 • Επικοινωνιακή Θεολογία

- Κατεύθυνση "Χριστιανική Λατρεία" / Ειδικεύσεις:   

 • Λειτουργική
 • Αγιολογία
 • Υμνολογία

Χρήσιμες εφαρμογές

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας