Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.10.2017

Θυρίδα Οικονομικών υποθέσεων Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ έτους 2017

Χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

Χρηματοδότηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ για λειτουργικές ανάγκες και για την εκπαίδευση των φοιτητών για το έτος 2018:
ΑΔΑ: 67ΛΡ46ΨΖ2Ν-6ΙΨ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και η Επιτροπή Οικονομικών του Τμήματος Kοινωνικής Θεολογίας διατηρούν στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στο Τμήμα.

  • Επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Σωτήριο Δεσπότη και την Επιτροπή Οικονομικών

Θυρίδα ειδήσεων και δημοσίων προσκλήσεων ενδιαφέροντος