Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.07.2017

Θυρίδα Προπτυχιακών Σπουδών - Programme of Undergraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Academic year 2016-17

O προπτυχιακός κύκλος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα διδασκόμενα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ), β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΠΙ), και γ) Τα προαιρετικά μαθήματα (ΠΡΟ). Επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.

 

 


 Πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας - Enquiries about the content of this webpage

Ξεκινώντας: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Εφαρμογές

Θυρίδα ενημέρωσης και ανακοινώσεων