Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.03.2017

Θυρίδα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει 4ετή φοίτηση, ή άλλως φοίτηση 8 τουλάχιστον εξαμήνων. Τα διδασκόμενα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ), β) Τα επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΠΙ), και γ) Τα προαιρετικά μαθήματα (ΠΡΟ). Επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

 

 

 

Είσοδος στη Θυρίδα ενημέρωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Σύμβουλοι Φοιτητών και Σπουδών Τμήματος

 

 

  

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα


Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

  

- Ξεκινώντας: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Εφαρμογές

         

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας