Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.01.2020

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αιτήσεις συμμετοχής: από 31 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ελληνική Εταιρία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ) και το Κέντρο Αξιολογικής Μελέτης Ψυχοσωματικής Υγείας του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υλοποιήσουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με τίτλο «Αξιολογικό Συμβουλευτικό Πρότυπο» (Εκπαίδευση εκπαιδευτών) διάρκειας πέντε μηνών (Φεβρουάριος 2020-Ιούνιος 2020) ογδόντα τεσσάρων (84) ωρών συνολικά, σε είκοσι μία (21) τετράωρες συνεδρίες.

Η διεξαγωγή των Συνεδριών θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Συνεδριών της  ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ (Αθήνα 11528, Αιγινήτου 7, 2ος όροφος).  

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ιατροί, Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, άλλοι Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, όπως και Επιστήμονες κάθε ειδικότητας εκπαιδευθέντες σε Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας / Αξιολογικής Ανθρωπολογίας.
  • Επιθυμητός αριθμός εκπαιδευομένων: 12-15.
  • Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευομένων: Τριτοβάθμια εκπαίδευση ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο του Προγράμματος, ή/και συγγραφικό και ερευνητικό έργο ίδιο ή συναφές με το αντικείμενο, ή/και επαγγελματική συνάφεια με το αντικείμενο.
  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: (α) Αίτηση και (β) Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται, εκτός από τις σπουδές και το επάγγελμα, κάθε τι σχετικό με τα κριτήρια επιλογής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων από δύο υποψηφίων θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης.
  • Δίδακτρα δεν καταβάλλονται. Η συμμετοχή των διδασκόντων είναι εθελοντική και δεν προβλέπονται αμοιβές τους. Το Πρόγραμμα διενεργείται με κάλυψη όλων των δαπανών από την ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ και για την υλοποίησή του ουδεμία δαπάνη προβλέπεται ότι θα βαρύνει το Κέντρο Αξιολογικής Μελέτης Ψυχοσωματικής Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση και το Βιογραφικό τους στο email  mvasiliad[at]soctheol.uoa[dot]gr  από 31 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2020.

Από τη Γραμματεία
του Προγράμματος