Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.03.2020

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μαθήματα του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη

Ανακοίνωση

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

παρακαλώ πολύ να αξιοποιήσουμε το μεσοδιάστημα που προέκυψε λόγω της Επιδημίας. να ακούετε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ τις "ζωντανές" Παραδόσεις  μου στα ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σημειώστε ότι οι αντιστοιχίες, λόγω μετονομασιών, είναι οι εξής (βλ. και https://eclass.uoa.gr/main/my_courses.php)¨

Η Ερμηνευτική Τέχνη της Βίβλου και ο Πολιτιστικός Βίος της Μεσογείου ( = ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ  = ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ)

Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (= ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ + Βιβλική Αρχαιολογία - Θεσμολογία )

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SOCTHEOL170) = Χριστολογικές Μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης  (ΕΝ ΜΕΡΕΙ)

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ (= ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ)

Η  Xαρμολύπη που προσφέρει τούτο το Γλυκύ έαρ η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή με την τόσο πλούσια Λατρεία ('όπου καλόν είναι να συμμετέχουμε με το Κείμενο ενώπιόν μας (bl. http://www.porphyrios.gr/index.php/pdf/liturgical/syntetagmenes-fyllades + http://www.porphyrios.gr/index.php) είναι  η μεγάλη Ευκαιρία να βιώσουμε την Αλλαγή στη Ζωή μας με τον ΥΙΟ και όχι τον ιό.

Καλή Ανάσταση

Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης