Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.05.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την ΕΞΕΤΑΣΗ των μαθημάτων του Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη (Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020)

Ανακοίνωση

 

1. Καταρχάς όλοι οι Φοιτητές ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να εγγραφούν στο eclass, ώστε όταν ολοκληρώσουν τη συγγραφή, να ανεβάσουν εκεί την ΕΡΓΑΣΙΑ τους, ώστε να γίνει ο έλεγχος Λογοκλοπής και η Βαθμολόγηση. Έτσι θα ενημερώνονται επιπλέον άμεσα για ιδιαίτερα θέματα που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα. ήδη έχουν ανακοινωθεί τα θέματα εκτός από το μάθημα Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός όπου θα γίνει ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και από τους δύο Διδάσκοντες.

2. Όσοι είναι επί Πτυχίω και χρωστούν τα ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, αποκλειστικά τα τελευταία θα εξεταστούν προφορικά στο ΓΡΑΦΕΙΟ και το ΜΟΥΣΕΙΟ στα τέλη Μαίου. Πρέπει οπωσδήποτε, όμως να δηλώσουν Ονόματα και μαθήματα στο μέιλ της Αφροδίτης Αγαπητού afrodita[at]soctheol.uoa[dot]gr.

3. Το ίδιο ισχύει για όσους ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΕΑ, προσκομίζοντας τη σχετική επικαιροποιημένη ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν Ονόματα και μαθήματα στην κα. Αφροδίτη Αγαπητού afrodita[at]soctheol.uoa[dot]gr επισυνάπτοντας τη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ.

4. Το Προαιρετικό μάθημα Συγκριτική Ερμηνεία Π.Δ. από το Πρωτότυπο και τους Ο΄ (Π) ΔΕΝ θα εξεταστεί διότι δεν διδάχθηκε, ενώ για το μάθημα ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ η βαθμολογία θα γίνει βάσει των Εργασιών, που ήδη παραδόθηκαν.

5. Για όλα τις ανωτέρω ανακοινώσεις και για την εκπόνηση των Εργασιών, θα δοθούν  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ μέσω WEBEX τις κατωτέρω ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ. Γι΄αυτό πρέπει οπωσδήποτε οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ να τυπώσουν τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και να τη μελετήσουν ώστε να γίνει γόνιμη συζήτηση.

Σύνδεση στα μαθήματα: http://www.soctheol.uoa.gr/e-learning.html

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ, 09:30-10:45/ Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
ΤΕΤΑΡΤΗ, 11:15-12:45 / Καινή Διαθήκη και Ρητορική και Διαπολιτισμικότητα
ΤΕΤΑΡΤΗ, 13:00-14:30 / Αποκάλυψη του Ιωάννη και Αποκαλυπτικά Κινήματα του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού(Π)

ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2020

ΠΕΜΠΤΗ, 12:30-14:30 / Η  Ερμηνευτική Τέχνη της Βίβλου και ο Πολιτιστικός Βίος της Μεσογείου (Υ)

Από το Γραφείο του Διδάσκοντα